Skip to main content

Egenvårdsprogram

Oflexibelt beteende

Alla barn är oflexibla ibland. Ibland är barnets egna åsikter och uppfattningar om saker så starka att de gör det svårt att klara av vardagen.

Oflexibilitet 

Barnet har starka åsikter och tankar om hur saker ska gå till. Om saker och ting går annorlunda kan hen inte agera.  

Det är svårt för barnet att acceptera och följa de anvisningar som ges. Hen kan uppfatta anvisningarna som krav. 

Barnets aktivitet kan upphöra när hen inte kan bearbeta den anvisning hen fått. Hen vägrar att göra saker eller kommunicera. 

Barnet vägrar ändra på sina egna åsikter. Hen kan kommendera andra. 

Hur märks detta hemma? 

Benägenheten att gå i lås kan märkas till exempel av att barnet 

 • alltid gör saker på ett visst sätt 
 • gillar att kommendera andra 
 • har svårt att turas om med sina syskon 
 • kräver flexibilitet från andra  
 • vägrar prata om saker inte går som hen vill 
 • förbjuder andra att röra vid sina tillhörigheter 
 • tar förändringar hårt och har svårt att tolerera dem 
 • vägrar att dela med sig av sina saker eller sin mat  
 • vägrar att göra saker hen blir ombedd att göra 
 • har svårt att förflytta sig från en plats eller situation till en annan. 

Hur visar sig detta på daghemmet och i skolan? 

Benägenheten att gå i lås kan märkas till exempel av att barnet 

 • kommenderar andra 
 • upplever att förändringar under skoldagen är svåra 
 • vägrar att göra saker 
 • vägrar prata om saker inte går som hen vill 
 • inte följer gemensamma anvisningar om den egna tanken är annorlunda 
 • kan uppfatta anvisningar som krav 
 • kan bli arg om det egna förslag inte väljs 
 • har svårt att acceptera olika åsikter 
 • blir ångestfylld och drar sig tillbaka 
 • har svårt att förflytta sig från en plats eller situation till en annan. 

 

Vi utforskar tillsammans 

Välj alla lämpliga alternativ. 

Loading ...

Oflexibelt beteende – vad kan vara till hjälp?

Det är ibland svårt för alla barn att följa anvisningar. När ditt barn upprepade gånger har svårt att följa anvisningar eller går i lås är det viktigt att ta reda på vad det beror på. 

Vanligtvis strävar barn efter att agera rätt i olika situationer, om de bara vet hur. Alla barn har nytta av att anvisningarna är tydliga och tillräckligt korta. Det är viktigt att vuxna ser till att barnet har förstått de anvisningar som ges.  

Kände du igen dessa symtom hos ditt barn? Information om er situation finns på följande sidor:

TYDLIGHET I VARDAGEN 

KÄNSLOFÄRDIGHETER 

KOMPISFÄRDIGHETER 

REGLERING AV ÖVERBELASTNING 

Följande övningar är lämpliga för er situation: 

2. Vart är vi på väg?  
3. Alternativ plan 
4. Ett steg i taget 
6. Belöning 
7. Hur känner jag mig?  
8. Känslomätare 
9. Vad hände?  
11. Vad lugnar mig?  
14. Jag berättar, frågar och lyssnar 
15. Samma eller annan åsikt?  
19. Överbelastningsmätare