Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. En fungerande och meningsfull vardag

Det är viktigt att ta hand om sin hälsa och vardagens grunder och rutiner när man återhämtar sig från psykos. Det första steget mot en fungerande vardag är att bygga rutiner.

Grunderna i vardagen inkluderar:

 • tillräcklig sömn
 • regelbunden och varierad kost
 • tillräcklig fysisk ansträngning
 • att vara med andra människor då och då
 • att undvika rusmedel
 • att ta hand om sin medicinering. Utsättande av medicineringen på egen hand kan orsaka återfall i psykos.

Hjälp från närstående och vårdpersonalen kan vara till nytta.

Balansen är viktig

En balans mellan återhämtningen och förpliktelserna är viktig när man tillfrisknar. Det måste finnas något i vardagen som ibland tvingar dig att lämna hemmet. Å andra sidan är tillräcklig sömn och möjligheten att vara ensam lika viktiga.

Övning: En fungerande och meningsfull vardag

Mål

Du förstår vad som fungerar i din vardag och var det finns utrymme för förbättringar. Du gör systematiska förändringar i din vardag.

Anvisning

Tänk på vad din vardag består av just nu. Vad kunde det finnas mer av? Vad kunde det finnas mindre av?

Exempel

Vardagen innehåller vanligtvis:

 • sömn och vila
 • fritid
 • obligatoriska aktiviteter (t.ex. arbete, studier, hobbyer)
 • tid som tillbringas på att ta hand om en själv (t.ex. matlagning, ätande, duschande, inköp, läkarbesök, osv.)
 • sociala kontakter (t.ex. tid med familjen, att träffa vänner, gå på dejt eller allmän kommunikation)

Tänk nu på din egen typiska dag

Hur mycket tid tillbringar du med olika saker per dag? 

Lista till exempel procentandelarna av sömn och vila, obligatoriska aktiviteter, tid att ta hand om dig själv och sociala kontakter.

Loading ...