Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Planering av vardagen

Dina dagliga handlingar påverkar dina känslor och hur du tänker om dig själv

Observera först under en veckas tid vad du gör på dagarna och hur din sinnesstämning är i samband med dessa aktiviteter.

Använd listan du gjorde tidigare för att planera aktiviteter som kan förbättra din känsla av kontroll över din vardag och ditt humör, och därmed också förebygga eller kontrollera psykotiska symtom.    

Tips som stöd för planeringen i vardagen

  • skapa rutiner  
  • använd en kalender  
  • gör en sak i taget
  • gör något som får dig att må bra varje dag  

Övning: Aktivitetsdagbok

Mål

Du lär dig att identifiera vilka faktorer som förbättrar ditt humör och vilka som får dig att må sämre. 

Anvisning

Observera först under en veckas tid vad du gör på dagarna och hur din sinnesstämning är i samband med aktiviteterna. Planera sedan aktiviteter som kan förbättra din sinnesstämning och din känsla av att ha kontroll över vardagen.

Det är en bra idé att fylla i aktivitetsdagboken tills känslan av kontroll över vardagen har ökat och humöret har förbättrats.

Denna dagboksövning kräver en längre uppföljningsperiod. Därför rekommenderar vi att du gör övningen självständigt, till exempel i anteckningarna i din mobiltelefon, ett häfte eller PDF-mallen som du hittar i slutet av uppgiften.

Nedan ser du ett exempel på hur dagboken kan se ut.

Exempel

”När väckarklockan ringer går jag upp och ligger inte kvar i sängen”

Exempel på aktivitetsdagbok