Skip to main content

Egenvårdsprogram

13. Mina egna övertygelser om psykos

Psykos är förknippat med många övertygelser och uppfattningar. Även personer med psykos kan ha starka uppfattningar om psykos som inte är baserade på fakta utan på övertygelser.

Övertygelser kan däremot påverka hur man förhåller sig till olika saker och agerar i olika situationer. Om övertygelserna påverkar ens handlingar uppstår en cirkel där den ursprungliga övertygelsen stärks.

Cirkeln av negativa övertygelser:

Övertygelse: Sjukdomen förstör livet

Känsla: Sorg, skam, hopplöshet

Handling: Jag undviker,drar mig tillbaka

Cirkeln av positiva övertygelser:

Övertygelse: Jag kan återhämta mig

Känsla: Hoppfull, lugn, självsäker

Handling: Jag övar och gör mitt bästa

Att utmana negativa övertygelser 

Det lönar sig att ifrågasätta och utmana negativa övertygelser. Du kan försöka omforma en envis och oflexibel övertygelse till en upplevelse. Således behöver den inte behandlas som ett oföränderligt faktum, utan som en upplevelse som speglar ens nuvarande känslor.  

Övning: Mina övertygelser om psykos

Mål

När du kontrollerar dina föreställningar om psykos lär du dig att släppa skadliga och negativa övertygelser.

Anvisning

Skriv övertygelsen på ett papper. Lägg sedan till en lämplig huvudmening framför övertygelsen

“Jag är rädd att...”
”Ibland tror jag att...”
”Jag var orolig för att...”

Exempel

Övertygelse: Psykos förstör mitt liv -> Upplevelse: Ibland tror jag att psykosen förstör mitt liv.

Loading ...

Positiva övertygelser 

Skriv upp positiva och uppmuntrande övertygelser som du kan komma ihåg i svårare stunder. Vilken typ av stärkande meningar och uppmuntran skulle du använda för att heja på en vän?