Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Psykos är en allmän benämning på psykiska störningar där personens verklighetsuppfattning blir störd. Ens egna tankar och verkligheten blandas samman. Den berörda personen har då svårigheter att skilja åt vad som är verkligt och overkligt.

Dessa symtom kan vara förknippade med en långvarig psykotisk sjukdom, såsom schizofreni eller schizoaffektivt syndrom. Psykotiska symtom kan också uppstå i samband med andra psykiska störningar, rusmedelsanvändning eller somatiska sjukdomar. De kan också orsakas av allvarlig stress eller belastning.

En psykos kan innefatta hallucinationer och avvikande beteende. Många har också svårigheter med vardagliga aktiviteter, studie- och arbetsförmågan samt hanteringen av sina känslor.

Behandlingen omfattar ofta läkemedelsbehandling och psykosocial behandling. Det är också viktigt att ha hälsosamma levnadsvanor. Dessutom kan du lära dig att kontrollera dina egna symtom, och du kan också öva på många sätt att göra det själv.