Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

Egenvårdsverktygen för psykos inkluderar övningar relaterade till hantering av symtom och vardagen samt avslappning. Du övar också på att utmana ditt tänkande och dina övertygelser.

Hur kan du själv påverka symtomen på psykos?    

Du kan välja de övningar som du känner fungerar bäst för dig. Du kan också tillsammans med din egenvårdare eller närstående fundera på vilka övningar som skulle vara användbara just nu.

Det är också viktigt att komma ihåg att den största enskilda orsaken till återfall i psykos är utsättande av medicineringen på egen hand.

Mot en förändring

Att lida av psykos påverkar livet på ett övergripande sätt. Rehabilitering är ofta en lång och mödosam process, och det är inte alltid enkelt att ta itu med utmaningarna.

Att du läser denna text är ett viktigt första steg redan i sig. Du har stannat upp för att tänka på din situation och hoppas på nya sätt och färdigheter för att stödja ditt välbefinnande.

Förändring tar tid

Motivationen för att göra ändringar varierar. Ibland kan du också ha mera krafter att genomföra en förändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt.

Gör ändå ett avtal med dig själv: testa att följa anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de har gjort nytta.

I den här delen får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya ditt sätt att tänka. Gör de övningar som känns nödvändiga för dig. Kom ihåg att lyssna på dina egna resurser.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation. 

Det är viktigt att du vid sidan om att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och återgå till längre fram. 

Du kan använda detta egenvårdsprogram för att stödja eller komplettera professionell behandling. Du kan också utforska det tillsammans med den som vårdar dig.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du för höra varför det lönar sig att öva regelbundet.