Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning av eventuella andra problem

Nedan finns länkar till några av de mest använda egenvårdsprogrammen i Psykporten. Du hittar också länkar till symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Du kan börja jobba på att övervinna andra problem antingen samtidigt med det här programmet eller först efter att du har slutfört programmet.

Sömnlöshet

Depression

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och orolig över många saker kan du fylla i ångesttestet och bekanta dig med egenvårdsprogrammet för ångest.