Skip to main content

Egenvårdsprogram

14. Identifiera varningstecknen

Förändringar i symtomen kan vara ett varningstecken på försämring. Det är bra att identifiera dem.

Övning: Varningstecken

Mål

Du lär dig att känna igen vilken typ av tecken som indikerar att ditt tillstånd försämras.

Anvisning

Nedan finns en lista över de vanligaste varningstecknen på psykos. Gå igenom listan. Fundera på om du hade problemet i fråga innan du blev sjuk. Om du hade det, använd skalan för att mäta hur störande det var.

Ange ett nummer i varje punkt för hur störande varningstecknet var: 1 = nej, 2 = lite, 3 = en aning, 4 = mycket, 5 = väldigt mycket. I slutet av listan finns det också tomma utrymmen där du kan skriva ner eventuella varningstecken du har observerat.

Du kan också skriva ut enkäten i PDF-format under övningen. Du kan skriva ut enkäten för att visa den till en familjemedlem eller vän.

Loading ...

Bra att du tog dig tid att tänka på varningstecknen!