Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Meningsfulla aktiviteter

När man återhämtar sig från psykos orkar man oftast inte vara lika aktiv som vanligt. Bristen på ork och passiviteten ökar. Det blir mindre trevliga aktiviteter om saker inte längre ger välbefinnande. Det är viktigt att bekämpa den onda cirkel som upprätthåller och livnär håglöshet, passivitet och isolering. 

Passivitet och tillbakadragande begränsar livet. Om man drar ner på sociala relationer och fritidsintressen, eller presterar sämre på jobbet, sjunker humöret oftast i ännu högre grad.

Vad tycker du om att göra?

Många har märkt av att även om de har tagit sig ut eller gått till affären så har de inte mått bättre. Humöret blir inte bättre om man bara ”gör för att göra”. Något som görs av tvång eller av pliktkänsla känns inte givande.

Man får bättre sinnesstämning när man gör något som är meningsfullt eller som man känner att man är bra på. Därför är det viktigt att göra med saker man tycker om för att återhämta sig från psykos. 

Tänk på meningsfulla aktiviteter och planera att göra dem i förväg.  

Övning: Lista över trevliga aktiviteter

Mål

Du hittar saker du gillar att göra, och du gör minst en av dem varje dag. Listan gör det lättare att komma igång.

Anvisning

Lista saker du brukade gilla. Lägg också till nya saker i listan som du tror att du gillar och vill prova.

Skriv minst fem saker i din lista. Använd listan med exempel nedan.  Du hittar fler exempel i PDF-bilagan.

 • Avkoppling i badet
 • Karriär- eller studieplanering 
 • Avbetalning av skuld (ökad känsla av kontroll)   
 • Att samla på mynt, snäckor osv.
 • Semester 
 • Tänk på vad som händer när ... tar slut 
 • Återvinning av gamla saker 
 • Att lära känna nya människor 
 • Avslappning 
 • Att gå på bio 
 • Joggning och promenader 
 • Tanken om att ha jobbat hela dagen 
 • Att lyssna på musik eller ljudböcker 
 • Hågkomst av tidigare fester eller trevliga evenemang 
 • Inköp av husgeråd 
 • Att ligga i solen 
 • Planering av karriärbyte och förberedelse för förändringar 
 • Att skratta och titta på roliga videor 
 • Hågkomst av tidigare resor och att titta på fotografier 
 • Lyssna på andra 

Min lista över trevliga aktiviteter  

Fyll listan med aktiviteter som du gillar. Försök att komma på minst fem saker. Försök att göra minst en trevlig aktivitet varje dag.  

Loading ...