Skip to main content

Egenvårdsprogram

15. Krisplan

Om dina varningstecknen börjar bli märkbart starkare måste du och din stödperson veta vad ni ska göra.

Krisplanen är avsedd för att användas när varningstecken börjar dyka upp och du behöver hjälp. När varningstecken dyker upp är det viktigt att veta och komma ihåg vad man ska göra för att få hjälp i tid.

Övning: Krisplan

Mål

Du vet vad du ska göra för att få hjälp i tid.

Anvisning

Krisplanen görs upp tillsammans med den behandlande yrkesutbildade personen och en närstående. Du skriver ner dina varningstecken och handlingsplan i den på förhand.

Innan du gör en krisplan, gör övning 14. Identifiera varningstecknen eller granska blanketten över varningstecken du fyllde i tidigare. Det lönar sig också att diskutera varningstecknen och hur allvarliga de är med en närstående, stödperson eller yrkesperson.

Skriv ut krisplanen nedan. När du har fyllt i den, lägg den på kylskåpsdörren eller någon annanstans där du enkelt kan hitta den.