Skip to main content

Egenvårdsprogram

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

Egenvårdsprogrammet för psykos närmar sig sitt slut. I det här skedet kan du tacka och berömma dig själv för att du har slutfört programmet samt för de resultat du har uppnått. Tack för att du tog dig tid att läsa och göra övningarna så här långt!

Vägen framåt

Förhoppningsvis hittade du några verktyg och övningar i det här programmet som du tyckte var användbara för dig. En psykotisk sjukdom påverkar livet på många sätt, och rehabilitering tar tid och resurser.

I återhämtningen är det viktigt att medvetet rikta psyket mot rehabiliteringens mål och framgångar och mot framtiden. Du kan återhämta dig från psykos, och du kan leva ett bra liv även med en långvarig psykotisk sjukdom.

Övning ger färdighet

Som vid all inlärning av nya färdigheter är det viktigt att fortsätta öva, också i fråga om verktyg för att få hjälp med symtomhanteringen. Genom att öva på att använda verktygen som du fått i detta egenvårdsprogram i lätta situationer hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

Övning kan jämföras med att lära sig simma

När du lär dig simma måste du lära dig tekniken på grunt vatten och sedan kan du träna på djupare vatten under trygga omständigheter. När du har lärt dig detta tillräckligt bra kan du även simma under mer utmanande förhållanden, till exempel på djupare vatten eller när det blåser.

Särskilt i början kan träningen vara ansträngande. Därför är det viktigt att du belönar dig själv på något lämpligt sätt efter att ha övat på en viss färdighet till exempel i en vecka.

Fundera ut en lämplig belöning till dig själv. Exempel på belöningar är att lyssna på din favoritmusik, läsa en bok, ha en avkopplande kväll eller ringa en kompis. Det viktiga är att hitta rätt metod just för dig.

 

I den här delen

Här är alla sidor i denna del