Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Mot ett mer avslappnat tänkande

Alla människor har tankeförvrängningar och andra skadliga tankar. Vid psykoser förekommer dessa oftare än vanligt.

Psykoser är förknippade med flera skadliga tankar än normalt. Olika tankeförvrängningar kan leda till ångest, en besvärad känsla och tillbakadragenhet.

Härnäst går du igenom typiska tankeförvrängningar. Du lär dig också metoder som kan leda till mer flexibelt tänkande och mer avslappning.

Förhastade slutsatser 

Alla människor drar ibland förhastade slutsatser. Det innebär snabba slutsatser baserade på lite information. Slutsatserna ifrågasätts ofta inte eftersom det inte alltid finns tid för djupgående reflektion. 

Det finns en risk att agera på fel slutsats. Det kan leda till din egen eller andras harm.

Hur vet jag när jag når en förhastad slutsats? 

Förhastad slutsats: Jag tänker inte på saken från olika synvinklar
-> Metod: Jag tänker på saken från olika synvinklar

Förhastad slutsats: Det finns en risk för att jag kommer att göra mig själv eller någon annan upprörd
-> Metod: Jag förlorar ingenting om jag har fel

Olika sätt att tolka situationen

Förhastade slutsatser kan undvikas genom att titta på frågan ur olika perspektiv.

Ofta är ingen enskild synvinkel den enda korrekta, utan summan av många faktorer.

Följande övning introducerar tre olika sätt att tolka en situation.

 • Märker du på vilka olika sätt de påverkar hur du mår och agerar i en situation?
 • Är något av dessa ditt mest typiska sätt att tänka? 
 • Skulle du försöka tänka från dessa andra perspektiv också?
 • Skulle du känna dig bättre?  

Övning: Mot ett mer avslappnat tänkande

Mål 

Du blir medveten om dina tolkningar och de slutsatser du drar. Du lär dig att förhålla dig till dina tankar lugnt och betrakta dem som bara tankar.

Anvisning

Tänk på exempel och försök urskilja när det kan vara fråga om en förhastad slutsats.

Tänk på exemplen ur tre olika perspektiv:

 1. det är mitt fel
 2. det är andras fel 
 3. orsaken är situationsfaktorer eller slump

Skriv ner tankar, känslor och handlingar relaterade till varje perspektiv.

Exempel

Tänk dig till exempel en situation där en vän inte svarar på ditt meddelande. Om din första tanke är att din vän inte vill träffa dig, överväg följande fråga:

 • Kan du vara 100% säker på att hen inte vill träffa dig?
 • Skulle du slå vad om alla mina ägodelar att det är sant?

Om ditt svar är nej är det en gissning. Gissningen baseras på tolkningen att felet ligger hos dig. Även om din gissning verkar övertygande kan du inte vara helt säker.

Loading ...

Tankar är bara tankar

Alla slags tankar kan förekomma. Det är värt att komma ihåg att de bara är tankar, inte sanningar. De behöver inte tas på så stort allvar. 

Släpp din tanke

Ibland kan det vara nyttigt att så att säga ställa sig utanför sig själv och konstatera att en sådan tanke ägde rum. Man kan låta tanken komma och sedan kan man också släppa den. Man kan släppa tanken utan att hålla fast vid den.  

Man kan tänka att tankarna är som löv i en ström. Du kan märka att tanken kommer. Du kan också märka hur tanken går som med en ström. Eller som ett moln på himlen som glider mot dig och sedan fortsätter på sin väg. 

Om du är intresserad av dessa tips och övningar

eller om du tyckte att de var användbara, kanske du vill fråga de människor som vårdar dig om interventionerna

 • SCIT (Social Cognition and Interaction Training) eller
 • MCT (Metacognitive Training)

I dem görs ännu flera liknande övningar.