Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Normala tankar och vanföreställningar

För vissa människor är det en lättnad att veta att vem som helst kan uppleva hallucinationer eller tankeförvrängningar någon gång. Tankar och upplevelser kan ses som ett kontinuum mellan helt normalt tänkande och vanföreställningar.

Kontinuum från normalt tänkande till vanföreställningar

Startläget: Jag berättade högt om min idé på ett möte

1. En normal vardaglig oro som förekommer och inte påverkar ens handlingar:
-> Jag undrar vad folk tycker om mig? Lät jag dum?

2. Känslor av osäkerhet, misstänksamhet och brist på förtroende:
-> Ingen gillar mig. Folk pratar illa om mig bakom min rygg.

3. En vag upplevelse av något som verkar osannolikt men känns verkligt:
-> Någon följer efter mig och planerar något otäckt.

4. En vanföreställning som man är helt övertygad om och som orsakar ett behov av att agera:
-> Ett gäng människor förföljer mig och jag måste fly för mitt liv.

-

Det är helt normalt och mänskligt att ens erfarenheter i olika situationer placerar sig på olika punkter på linjen. Det är ändå viktigt att förstå och känna igen när tänkandet representerar den högra sidan av linjen (4).  

Övning: Bedömning av en tanke eller upplevelse

Varför?

Du lär dig att märka hur en tanke eller upplevelse kan ändra sin form från normalt tänkande till en vanföreställning.

Hur?

Tänk på någon tanke eller upplevelse du haft som väckt oro hos dig. Studera sedan delen ovan, som öppnar upp hur tanken rör sig längs linjen från normal till orealistisk form. Uppskatta var din tanke placerar sig.

-
Loading ...