Skip to main content

Utmaningar som gäller ungas skolgång och studier

Problem i en ung persons skolgång och studier kan ha många orsaker, till exempel trötthet, belastning, en svår livssituation, utmaningar med den psykiska hälsan eller inlärningssvårigheter.

Trötthet och belastning

När man är trött är det ofta svårt att komma i gång med arbetet eller att koncentrera sig. Då uppkommer det lätt störningar i skolgången. Därför är det viktigt att den unga får tillräckligt med vila och har en balanserad vardag. Kvaliteten på sömnen och vilan kan också påverka humöret, och tvärtom: humöret kan påverka sömnen och vilan. 

Skolarbetet kan kännas stressande även efter en god natts sömn. Många upplever arbetsmängden som belastande. Dessutom utsätts unga ofta för stress för sina prestationer.

De ungas resurser påverkas också av andra inslag i vardagen, till exempel familjesituationen, hushållssysslorna och fritidsaktiviteterna.

Nedstämdhet och bekymmer 

I något skede av livet möter var och en av oss olika slags problem som kan orsaka till exempel sorg, irritation, ångest eller nedstämdhet.

Vi kan må dåligt, och det kan ha många orsaker som ibland kan vara svåra att identifiera på egen hand. Vi kan tappa motivationen eller förmågan att koncentrera oss på skolarbetet.

Nervositet eller spändhet för skolan 

Att svara på en fråga på lektionen, göra grupparbeten, äta i skolans matsal och vistas ute på rasterna väcker spänning, ångest och till och med rädsla hos många.

Mobbning är också en vanlig anledning till att unga känner sig spända eller rädda för att gå till skolan.

Inlärningssvårigheter 

Om ett barn eller en ung kontinuerligt har svårt att lära sig, kan det vara bra att utreda huruvida hen har inlärningssvårigheter.

Det är i varje fall viktigt att hålla i minnet att sådana utmaningar inte alltid orsakas av inlärningssvårigheter. Det kan också finnas andra orsaker. Dessutom framträder utmaningarna ofta på olika sätt hos barn och unga i olika åldrar.

De följande utmaningarna kan vara tecken på inlärningssvårigheter: barnet eller den unga

 • läser långsammare än normalt
 • har svårt att förstå eller minnas det som hen läser 
 • gör ofta skrivfel 
 • har svårt att uttala långa ord 
 • har ofta svårt att förstå vad andra säger 
 • har svårt att lära sig främmande språk 
 • har svårt att koncentrera sig på undervisningen 
 • lämnar hela tiden saker oavslutade 
 • gör hela tiden slarvfel
 • lär sig inte multiplikationstabellerna eller huvudräkning
 • har svårt att lära sig klockan eller månaderna 
 • blandar ofta samman datum eller klockslag 
 • blandar ofta samman höger och vänster 
 • går ofta vilse eller har det tydligt svårt att skapa sig en bild över väderstrecken

Svårigheter med att lära sig påverkar ofta självkänslan. Många känner sig otillräckliga eller dåliga när de jämför sig med klasskamraterna och deras prestationer.

Det är dock vanligt med svårigheter att lära sig. Upp till var femte människa har någon svårighet med lärandet. 

Det är viktigt att komma ihåg att svårigheter med lärandet inte betyder att du är sämre än andra. Alla har sina egna styrkor. Det är också möjligt att få hjälp vid inlärningssvårigheter.  

När och var kan man få hjälp?

Tveka inte att söka hjälp genast vid de första symtomen.

Om du lider länge av dåligt mående eller kraftlöshet, kan orsaken vara utmattning, en svår livssituation som kräver hjälp, depression, ångestsyndrom eller andra utmaningar för den psykiska hälsan.

Berätta för en nära vuxen om din situation. Du kan också prata om dina problem med en yrkesutbildad människa, till exempel en lärare, kurator, hälsovårdare eller psykolog.

Du kan också pröva på något av egenvårdsprogrammen på den här webbplatsen självständigt eller tillsammans med en vuxen. 

Om du råkar ut för problem i din skolgång eller dina studier, sök hjälp särskilt om  

 • det är svårt att komma ur sängen på morgonen 
 • du är ofta frånvarande från skolan 
 • din skolframgång blir avsevärt sämre 
 • du har hela tiden problem med skolarbetet, eller om du känner att du har för mycket skolarbete 
 • du är hela tiden nedstämd, ångestfylld eller irriterad 

Omahoito-ohjelmat tueksi

Voit myös tutustua nuorille suunnattuihin omahoito-ohjelmiin. Esimerkiksi seuraavista voi olla apua.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

    Chillaa-appen för unga (på finska)

    Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

    • alltid i fickan som stöd
    • ingen inloggning
    • avslappnings- och mindfulnessövningar
    • tips för svåra situationer
    • tips från andra ungdomar

    Symtomtester

    Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

       Nätterapier

       Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

       Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

       Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

        Du kanske också är intresserad av