Ahdistuksen omahoito

Oletko taipuvainen juuttumaan murehtimiseen? Huolehditko asioista paljon etukäteen? Koetko epämääräistä jatkuvaa ahdistusta tai levottomuutta? Jos kaipaat tilanteeseen muutosta, voi ahdistuksen omahoito-ohjelmasta olla sinulle hyötyä.

Omahoito-ohjelma sisältää tietoa ja harjoituksia, joiden avulla voit saada liiallisen ahdistuksen tunteen hallintaan. Ahdistuksen omahoito-ohjelma perustuu yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoidossa tehokkaiksi todettuihin ja tutkittuihin toimintatapoihin.

Voit hyödyntää ohjelmaa riippumatta siitä, onko sinulla yleistyneen ahdistuneisuushäiriön diagnoosia vai ei. Omahoito-ohjelmaa voi käyttää joko itsenäisesti tai muun hoidon tukena. Voit käydä sen läpi kokonaan tai valita itsellesi sopivimmat kohdat ja harjoitukset.

Huom! Jos omahoito-ohjelmasta ei ole apua tai oireesi ovat vakavia, ota yhteyttä lääkäriin tai kokeile Mielenterveystalon oirenavigaattoria, joka ohjaa sinut paikallisten palveluiden piiriin.


MISTÄ YLEISTYNEESSÄ AHDISTUNEISUUDESSA ON KYSE?

Ahdistuksen tunne auttaa meitä välttämään uhkaavia tilanteita ja tarvittaessa toimimaan näissä tilanteissa ripeästi ja tehokkaasti. Joskus ahdistuksen tunne muuttuu kohtuuttoman voimakkaaksi ja pitkäaikaiseksi, eikä se enää liity ulkoisiin tapahtumiin. Tällöin kyseessä saattaa olla yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, jota voidaan hoitaa.

IRTI MUREHTIMISESTA

Omaa ahdistuneisuuttaan voi opetella havainnoimaan ja hallitsemaan. Oleellista ahdistuksen hallinnassa on murehtimisen rajaaminen ja omien pelkojen kohtaaminen. Apuna opettelussa käytetään erilaisia harjoituksia.

ARKI HALTUUN

Ongelmanratkaisutaitojen opettelu, liikunta ja rentoutuminen ovat tärkeässä osassa liiallista ahdistuneisuutta hoidettaessa.