Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ångest?

Att känna ångest är en naturlig och normal del av livet.

Hanterliga ångestkänslor hör till livet. Det är kroppens sätt att kommunicera om en potentiell fara samt upprätthålla beredskapen att handla.

På det här sättet hjälper ångest oss att undvika farliga situationer och vid behov handla snabbt och effektivt.

Vi blir medvetna om eventuell fara
Ångestkänslan är ett budskap om att vi kan vara i fara
Våra fysiska reaktioner är biprodukter av beredskapen att reagera

Fördelarna med ångest

Ibland hjälper ångesten oss att inse att vi måste ändra på någonting. Det här kan leda till att vi ändrar på saker i vårt liv som ökar vårt välbefinnande. Om vi till exempel får ångest av att hela tiden ha bråttom, kan vi gallra bort det som inte är nödvändigt.

Skadlig ångest

Ibland kan ångesten bli orimligt intensiv, okontrollerbar eller långvarig. Ångesten styr då inte oss mot att hitta bättre lösningar, utan stör vårt dagliga liv. Då är ångesten en känsla som gör mera skada än nytta.

Tankar, känslor och handlingar är ständigt sammankopplade

Genom att ändra på vårt beteende kan vi påverka våra tankar och känslor. På motsvarande sätt kan vi, genom att ändra våra tankemönster, också påverka våra känslor och vårt beteende.

Tankar, känslor och handlingar

I vardagen möter vi hela tiden situationer som väcker olika känslor hos oss. Känslorna uppstår så snabbt och automatiskt att vi lätt tror att de är ett direkt resultat av externa händelser. Så är det emellertid inte. Våra känslor i olika situationer påverkas av vad vi tänker och den tolkning vi gör av en situation.

Den egna inställningen påverkar

En person som före ett viktigt framträdande tänker att ”jag kan uppträda säkert och övertygande” kommer sannolikt inte att uppleva överdriven spänning och ångest. De fysiska känningarna hålls på en uthärdlig nivå även om själva situationen fortfarande skapar nervositet.

En person som före ett viktigt framträdande tänker att ”åh nej, alla tycker nog att jag är inkompetent” kommer att uppleva höga stress- och ångestnivåer. Det här kan göra att man upplever till exempel försnabbad puls, svettning, darrning och magkramper.

Tänk på att:

Olika tankar och känslor får dig också att bete dig på olika sätt i samma situation: ju mer självsäker du känner dig, desto mer övertygande kommer du sannolikt att bete dig.

Att vara medveten om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop är det första steget mot förändring!

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Identifiera känslorna i din kropp

Mål

Du märker var i kroppen ångesten känns. Du kommer att lära dig att lindra ångest genom din kropp.

Anvisning

  • Beskriv så exakt som möjligt var du känner de olika känslorna i din kropp.
  • Om känslan utgår från en fysisk punkt och slutar i en annan (till exempel från axlarna till bakhuvudet), beskriv det också.

När du blir medveten om var din ångest känns i kroppen kan du öva på att påverka de fysiska känningarna och på det sättet också ångesten.

  • Ångest orsakar muskelspänningar -> när du blir medveten om det här kan avslappningsövningar hjälpa att underlätta ångesten.
  • Ångest försvårar andningen -> när du blir medveten om det här kan du träna på att använda andningsövningar för att underlätta ångesten.

Var i kroppen känns mina känslor?

Loading ...

Kom ihåg

Du kan ändra dina sätt att tänka och fungera!

Det här egenvårdsprogrammet ger dig verktyg för förändring.