Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är ångest?

Att känna ångest är en naturlig och normal del av livet.

Känslor av ångest som är hanterbara är en del av livet. Ångest är kroppens sätt att kommunicera om en potentiell fara samt upprätthålla handlingsberedskapen.

Ångesten gör att man undviker farliga situationer och vid behov kan handla snabbt och effektivt.

Man blir medveten om eventuell fara
Ångestkänslan är en signal på att man eventuellt är i fara
Kroppens fysiska reaktioner är biprodukter av handlingsberedskapen

Fördelarna med ångest

Ibland kan ångest få en att inse att man måste ändra på någonting. Det här kan leda till att man ändrar på saker i sitt liv som ökar välbefinnandet. Om man till exempel får ångest av att hela tiden ha bråttom, kan man då gallra bort det som är onödigt.

Skadlig ångest

Ibland kan ångesten bli orimligt intensiv, okontrollerbar eller långvarig. Ångesten styr då inte mot att hitta bättre lösningar, utan stör det dagliga livet. Då är ångesten en känsla som gör mera skada än nytta.

Tankar, känslor och beteende är ständigt sammankopplade

Genom att ändra på beteendet kan man påverka sina tankar och känslor. På motsvarande sätt kan man, genom att ändra på sina tankemönster, också påverka sina känslor och sitt beteende.

På följande video (2:29) berättar personer, som upplevt ångest, vilken typ av känslor och tankar ångesten kan väcka hos dem.

Tankar, känslor och beteenden

I vardagen förekommer hela tiden situationer som väcker olika känslor. Känslorna uppstår så snabbt och automatiskt att man lätt tror att de är ett direkt resultat av de externa händelserna. Så är det emellertid inte. Känslorna som uppkommer i olika situationer påverkas av vad man tänker samt av den tolkning man gör av situationen.

Den egna inställningen har en inverkan

En person som före ett viktigt framträdande tänker att ”Jag klarar av att framföra mitt ärende på ett övertygande sätt” kommer sannolikt inte att uppleva överdriven spänning och ångest. De fysiska känningarna bibehålls på en nivå man klarar av, även om själva situationen fortfarande skapar nervositet.

En person som före ett viktigt framträdande tänker att ”Åh nej, alla tycker nog att jag är inkompetent” kommer att uppleva höga stress- och ångestnivåer. Det här kan göra att man upplever till exempel försnabbad puls, svettning, darrning och magkramper.

Tänk på att:

Olika tankar och känslor får dig också att bete dig på olika sätt i samma situation: ju mer självsäker du känner dig, desto mer övertygande kommer du sannolikt att bete dig.

Att vara medveten om hur tankar, känslor och beteende hänger ihop är det första steget mot förändring!

Tanke

Känsla

Fysiska känningar

Beteende

Identifiera känslorna i din kropp

Varför?

Du lägger märke till var i kroppen ångesten känns.

Då du vet var ångesten känns i kroppen, kan du öva på att påverka de fysiska känningarna och på det sättet också ångesten.

Till exempel:

  • Ångesten orsakar muskelspänningar -> när du blir medveten om det här kan avslappningsövningar hjälpa att underlätta ångesten.
  • Ångesten försvårar andningen -> när du blir medveten om det här kan du träna på att använda andningsövningar för att underlätta ångesten.

Hur?

Skriv ner så noggrant som möjlig var i kroppen du känner de olika känslorna. Beskriv även ifall känslan utgår från en fysisk punkt och slutar i en annan t.ex. från axlarna till bakhuvudet.

Missä-ahdistus-tuntuu

Var i kroppen känns mina känslor?

Loading ...

Kom ihåg

Du kan ändra dina sätt att tänka och agera!

Det här egenvårdsprogrammet ger dig verktyg för för at kunna förändra på dina tanke- och beteendemönster.