Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Minst fem procent av alla människor upplever någon gång under sitt liv en fas då de upplever betydande oro och ångest.

Hur kan ångest ta sig uttryck?

  • Diffusa känslor av spänning och oro
  • Olika rädslor inför framtiden
  • Andningssvårigheter
  • Koncentrationssvårigheter och rastlöshet
  • Sömnproblem
  • Hjärtklappning, darrning, svettning eller yrsel
  • Bröstsmärta, ont i magen eller muskelspänning

I videon (1:40) hör du personer som upplevt ångest berätta vad som har hjälpt dem att förhålla sig mer lungt och skonsamt till ångesten.

Kom ihåg

Att känna ångest är en naturlig och normal del av livet.

Ungefär 5 procent av alla människor drabbas av generaliserat ångestsyndrom (GAD) någon gång under sitt liv.