Skip to main content

Egenvårdsprogram

5. Lär dig att utmana dina bekymmer

I den här övningen lär du dig att identifiera och ifrågasätta de tankemönster som upprätthåller ångesten. När du lär dig att känna igen och ifrågasätta dem, brukar oron också minska.

Börja med att läsa de här allmänna instruktionerna för att hjälpa dig att hitta motivation för en förändring.

Sannolikheten för att bekymren förverkligas

Varför?

Ett vanligt tankefel är att dra förhastade slutsatser. I denna övning lär du dig att granska dina bekymmer mer sanningsenligt och att se på dem i ett nytt ljus.

Hur?

Välj något som bekymrar dig just nu. Svara sedan på följande frågor nedan.

Loading ...