Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. Medveten närvaro

Medveten närvaro kallas också mindfulness och den innebär att du riktar uppmärksamheten på just det aktuella ögonblicket.

Om du märker att dina tankar börjar snurra runt bekymmer eller om du upplever en känsla av frustration eller koncentrationssvårigheter, lönar det sig att fokusera på andningen. I avslappnings- och mindfulnessövningar fungerar andningen ofta som ett ankare.

Upplevelser som du uppmärksammar vid medveten närvaro är till exempel:

  • Vilka förnimmelser har du i kroppen?
  • Vad förnimmer dina sinnen just nu?
  • Vilken typ av känslomässigt tillstånd är ditt sinne i?
  • Vad tänker du på?

Vid medveten närvaro iakttar du dina upplevelser precis som de är. Du värderar dem inte och försöker inte ändra på dem.

Medveten närvaro:

  • lägger grunden för förmågan att uppfatta och identifiera känslor och tankar,
  • hjälper dig att skilja mellan yttre händelser och dina egna tankar och känslor samt
  • ger nödvändig distans och jämnar ut intensiva känslomässiga tillstånd.

Medveten närvaro lägger grunden för självreglering och själviakttagelse. Medveten närvaro gör det också möjligt att utsätta dig för de tankar och känslor som du upplever som skrämmande.

Se psykologens tips för övning i närvaro

Genom att öva medveten närvaro kan du påverka ditt eget nervsystem och balansera det.

Medveten närvaro behöver inte vara desto konstigare, än att du helt enkelt försöker vara lugnt närvarande i nuet. Du behöver inte nödvändigtvis reservera en specifik tid och plats för övandet. 

Det säger ledande psykolog Jan-Henry Stenberg, som ger tips för medveten närvaro i följande video (1:58).

Mindfulnessövningar som inspelningar

Det finns olika typer av övningar. Du kan läsa mer om övningarna nedan och pröva vad som passar dig bäst.

Vi rekommenderar att du gör övningarna regelbundet varje dag, 10 minuter åt gången kan räcka.

Övning: Andningspaus (4:30)

Mål

Du får lära dig ett snabbt sätt att bli medveten om dina tankar och känslor och förankra dig själv i nuet.

Anvisning

Den här andningspausen är en kort övning som du kan göra regelbundet, till exempel under arbetsdagen, när du sitter på bussen, när du vaknar på morgonen eller på kvällen när du lägger dig. Du kan göra övningen sittande eller stående.

Inspelningen finns också som text.

Audio file

Övning: Sittande meditation - medveten andning (10:18)

Mål

Du lär dig att rikta uppmärksamheten på din andning och de förnimmelser i kroppen som den orsakar. På så sätt får du avstånd till dina tankar.

Anvisning

Sätt dig i en bekväm sittställning på en rakryggad stol, meditationspall eller stadig kudde.

Inspelningen finns också som text.

Audio file

Övning: Medveten gång (14:30)

Mål

Du lär dig att vara uppmärksam på de känslor i din kropp som uppkommer när du går.

Anvisning

Hitta en plats där du kan gå en rutt på fem eller tio steg fram och tillbaka utan att bli uttittad eller störd. Du kan göra övningen inomhus eller utomhus.

Nu du har lärt dig övningen kan du när som helst gå medvetet utan inspelningen.

Inspelningen finns också som text.

Audio file

Övning: Kroppsmeditation (39:53)

Mål

Du lär dig att rikta uppmärksamheten till din kropp och dess olika delar.

Anvisning

Hitta en lugn plats där du kan ligga på rygg ovanpå en tjock matta eller annat underlag.

Inspelningen finns också som text.

Audio file

Övning: Stretchings- och andningsmeditation (35:56)

Mål

Du lär dig att rikta uppmärksamheten på de känslor som stretching och andningen orsakar i din kropp.

Anvisning

I denna guidade meditation gör du enkla stretchingsövningar stående, följt av stillasittande meditation.

Inspelningen finns också som text.

Audio file

Du har nu fått flera avslappningsmetoder med kroppsliga övningar

Hoppas du hittade åtminstone några favoritövningar. Det bästa är om du hittade både en övning som du vill göra regelbundet samt en övning som du kan använda när du inte mår bra.