Skip to main content

Egenvårdsprogram

Balans i vardagen

Nu kan du stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kunde ändra på för att orka bättre?

Att må bra i vardagen är starkt kopplat till den psykiska hälsan. När allt är bra i ditt liv flyter vardagen ofta på smidigt utan stora ansträngningar. Att aktivt upprätthålla vardagens rutiner och ha en regelbunden dagsrytm främjar välbefinnandet. 

I videon (2:05) berättar personer, som har upplevt ångest, vilken typ av rutiner och principer, som har hjälpt dem att lindra ångest.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt psykiska välbefinnande!

Du kan påverka ditt eget välbefinnande med mycket enkla dagliga saker. Motion, välmående och sömn är viktigt!

Att ha kontakt med andra personer och deras närvaro är viktigt, och även kosten spelar en stor roll för sinnesstämningen.