Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Lär dig att möta din rädsla

Vid ångest är oron ofta konstant. Det kan kännas som att bekymren tränger sig på mot din vilja. I den här övningen lär du dig att hantera ihållande oro.

Det är vanligt att man försöker minska på sin oro genom att undvika oroande tankar. Du kanske säger till dig själv: ”Nu tänker jag inte på det här längre. Jag måste sluta oroa mig och tänka mera positivt”.

Bekymren kommer ändå sannolikt att snart dyka upp i tankarna igen. Det lönar sig inte att förneka eller undvika känslor, behov och problem. Det belastar den psykiska hälsan lika mycket som när du ältar dem.

Varför hjälper det inte att försöka undvika svåra tankar och känslor?

Tankeövning: Elefanten

Varför?

Du kommer att upptäcka att det du försöker undvika tränger in i dina tankar ännu ihärdigare.

Hur?

Försök att tänka på vad som helst förutom en rosa elefant under de följande 60 sekunderna. Tänk alltså på vad som helst bara du inte tänker på en rosa elefant. Tänk inte på hur den ser ut. Tänk inte ens på orden ”rosa elefant”.

Sätt timern att ringa efter en minut. Tiden börjar nu.

Lyckades du? Med all sannolikhet upptäckte du att du under 60 sekunder tänkte på en rosa elefant betydligt oftare än vanligt.

Att utsätta sig för ångest

I stället för att undvika besvärliga tankar, så kan man minska på ångest och rädsla genom att utsätta sig för situationer och tankar som orsakar dessa känslor. Att utsätta sig för dessa bör göras tryggt, med små steg och upprepade gånger. Det kan kännas skrämmande till en början, men på lång sikt leder träningen till att rädslan och behovet att undvika minskar.

Syftet med exponeringen är att du med små steg samlar erfarenheter av din förmåga att uppleva saker och ting och att klara av dem. Det är viktigt att gå långsamt framåt så att ångesten inte blir ohanterligt stark.

Bild över hur ångesten påverkas av exponering

Undvikande beteende är en naturlig reaktion när man upplever ångest. Det är ändå viktigt att bli medveten om det, eftersom undvikandet ökar ångesten i längden.

I videon (1:20) förklarar den ledande psykologen Jan-Henry Stenberg vad exponering handlar om.

Övning: Exponeringsövning – Beskriv rädslan

Varför?

Med hjälp av exponeringsövningen lär du dig att upptäcka att det är ångestframkallande att föreställa sig eller visualisera sin värsta rädsla, men att det ändå inte är farligt på riktigt.

Hur?

Denna övning innehåller två delar:

  1. att beskriva rädslan så detaljerat som möjligt
  2. att imaginärt exponera sig för rädslan

I båda dessa sker exponeringen genom att du föreställer dig en upplevelse.

Vi rekommenderar att du gör övningen självständigt, till exempel som en anteckning på din mobiltelefon, i ett häfte eller i pdf-mallen som du hittar i slutet av uppgiften.

1. Beskriv rädslan i detalj

Börja med att skapa en så levande bild som möjligt av din största rädsla.

Föreställ dig vad som skulle hända om rädslan blev verklighet. Beskriv i detalj vad som är det hemskaste som skulle kunna hända och vad det skulle leda till.

Skriv en detaljerad beskrivning här nedan, i ett häfte eller i pdf-filen. Om du skriver här nedanför, kopiera texten till dig själv eller ta en skärmdump av den.

Fundera på:

  • Vad är det som händer?
  • Hur känner du dig?
  • Vilka tankar har du i situationen och hur skulle du handla?
  • Vad hör du?
  • Hur luktar det?
Loading ...

2. Imaginär exponering

Anvisning

A. Öva på exponering genom att läsa högt om din rädsla

Läs beskrivningen av din rädsla högt 1–3 gånger om dagen.

Upprepa i minst tre dagar för att bli van. Du kan också spela in beskrivningen till exempel på din mobiltelefon och lyssna på inspelningen senare.

Uppgiften är utmanande och kommer sannolikt att väcka otäcka känslor till en början. Genom att du upprepar övningen och läser texten högt börjar känslorna som uppgiften väcker ändå att lätta lite så småningom.

B. För också bok över exponeringsträningen med hjälp av dagboken nedan

Frågor i dagboken och exempel på svar

Ångestnivå före läsning (0–100): 35
Ångestnivå efter läsning (0–100): 55
Egna observationer: Medan jag läser ökar min puls och mina händer svettas.

angest dagbok

Kom ihåg

Undvikande är ett ineffektivt sätt att kontrollera ångest.