Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I det här avsnittet lär du dig olika sätt att hantera din ångest.

Överdriven ångest är ofta ihållande och inskränker sättet att tänka. Det är därför vanligt att man fastnar i ineffektiva sätt att försöka kontrollera ångesten.

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att du kan lära dig att hantera din ångest. Du har själv nyckeln till framgång, eftersom du är den bästa experten på ditt eget psyke och din situation.

Du kommer till näst att lära dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över överdriven ångest. Vissa metoder kanske är bekanta, medan andra kan vara nya för dig.

Förhoppningsvis hittar du lämpliga metoder som du från och med nu kan använda i din vardag. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså redan i viss mån stannat upp för att fundera på din situation och vill ha en förändring.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningar är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och reflektera kring lösningar på din situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa om ämnet även göra övningar. Genom att göra övningarna går du från att vara läsare till att vara aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.

Hur hur man övningarna?

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande.

För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och gå tillbaka till längre fram.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet. 

Förändring tar tid

Motivationen att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre.
Kom ihåg att denna variation är naturlig.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: pröva på anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare om de varit till någon nytta.

I det här avsnittet får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya dina sätt att tänka. Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna inre resurser.

Vad tycker du om egenvårdsprogrammet så här långt?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag om innehållet?

Både ris och ros är mer än välkomna.