Skip to main content

Egenvårdsprogram

TANKEÖVNINGAR

Det här avsnittet innehåller övningar som hjälper dig att omforma dina tankar, känslor och beteenden. Reservera tillräckligt med tid och ett lugnt ställe där du kan arbeta med dina tankar.

I följande video (2:54) berättar personer, som upplevt ångest, hur de har lyckats förändra sina ångestframkallande tankemönster till att bli mer positiva.

Användbara metoder för många har bland annat varit att utmana sina egna orostankar, skriva ner sina bekymmer och att utsätta sig för situationer, som väcker ångestkänslor.

Börja med att fråga dig själv varför du egentligen valt dina nuvarande sätt att handla och tänka:

  • Främjar mina tankar och beteenden sådana mål som jag vill förbinda mig till och som jag upplever som meningsfulla?
  • Är de baserade på rutiner? Eller upplever jag dem som nödvändiga skyldigheter? Om du tänker så här, varför?
  • Har jag valt dem utifrån mina intresse eller förmågor?
  • Främjar de mitt välbefinnande på lång sikt?
  • Spenderar jag tid med människor som stärker mina resurser och min ork?

För vissa är det lättare att göra förändringar än för andra. För de flesta av oss kan det kännas otryggt att avstå från våra invanda sätt att fungera på.