Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Ibland kan normala ångestkänslor så småningom övergå i generaliserat ångestsyndrom (GAD). Det är en psykisk störning som diagnostiseras av en läkare.

Typiskt för generaliserat ångestsyndrom är följande:

 • Ångesten har blivit orimligt intensiv, okontrollerbar och långvarig.
 • Ångesten beror inte direkt på en extern situation.
 • Ångesten styr en inte längre mot att försöka hitta bättre lösningar, utan hämmar det dagliga livet och får en att t.ex. undvika många situationer.
Det förekommer ingen verklig fara
Kroppen producerar ändå ångestkänslor
Ångesten stör det dagliga livet och leder till att man undviker olika situationer
Att undvika saker upprätthåller ångesten

Generaliserat ångestsyndrom innebär bland annat följande symtom:

Symtom som hänger ihop med tankar:

 • överdriven oro
 • ökat ältande
 • rädslor relaterade till den egna och de närståendes hälsa och säkerhet
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom:

 • rastlöshet, spändhet och nervositet
 • darrning
 • muskelspänning
 • svettning
 • svaghetskänsla och yrsel
 • hjärtklappning
 • tätare andning
 • magbesvär och illamående
 • trötthet och sömnproblem

Sociala problem och nedsatt funktionsförmåga:

 • undvikande av sociala situationer
 • undvikande av ångestskapande situationer
 • rädsla för att bli avvisad eller övergiven i människorelationer
 • minskad arbets- eller studieförmåga

Oro och rädsla

Centrala symtom är olika slags bekymmer och rädslor för vad som kan hända i framtiden. Det finns vanligtvis många orsaker till bekymmer: till exempel ekonomi, människorelationer, hälsa eller framgång i studier eller arbete. Oron är vanligtvis konstant och ihållande: den verkar ta upp all uppmärksamhet och energi.

Ångesten är ofta diffus och man kan inte alltid namnge de underliggande bekymren exakt. Du kanske till och med känner att det skulle vara lättare att namnge det du inte oroar dig för. Det är vanligt att personer med generaliserat ångestsyndrom bekymrar sig för nästan allting.

Ältande

Ältande, eller att ofta ruminera, oroa och grubbla över olika saker är vanligt vid generaliserat ångestsyndrom. Ibland är det svårt att urskilja var gränsen mellan att hantera ett problem på ett vettigt sätt och onödig oro går.

Ältandet är ofta:

 • automatiskt
 • okontrollerbart
 • återkommande
 • ibland till och med tvångsmässigt

Ältandet börjar vanligtvis med något konkret bekymmer

Ältandet och det konstanta bekymrandet kan till en början framträda som en lindrig ångestkänsla eller besväliga och genanta tankar. Du kanske tänker att något otrevligt kan hända, till exempel:

 • ”Tänk om jag misslyckas med den här arbetsuppgiften”
 • “Tänk om någonting händer mitt barn på väg hem från skolan”.

När man ältar leder det ofta till mera oro

Du kan märka att du allt mer tänker på olika konsekvenser och hotbilder, till exempel:

 • ”De här rädslorna kommer aldrig att ta slut”
 • ”Jag håller nog på att bli galen”
 • ”Jag är säkert svagare än andra då jag inte kan få mina tankar under kontroll”.

Sådana tankar är typiska vid generaliserat ångestsyndrom.

Kom ihåg

Att konstant älta och grubbla gör att problemet blir allt större och får allt mer utrymme i tankarna. Känslorna blir alltmer negativa, och ibland utvecklas de till och med till en uttalad akut rädsla. Psyket försöker ofta förutse olika slags eventuella hot och situationer som kan väcka ångest på förhand.

Att bekymra sig över något på förhand och förbereda sig för eventuella hot betyder ändå inte att situationen förändras, vilket kan göra att ångesten bara ökar.