Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för ångest. Fint!

I följande video (1:20) får du tips för hur du kan sköta om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Förhoppningsvis har du hittat information, nya idéer och verktyg i det här programmet som hjälper dig att hantera och kontrollera din ångest. Det är bra att göra övningar som passar för dig också i fortsättningen. Fortsätt även vara uppmärksam på hur du hanterar din vardag och sträva efter att ta hand om dig själv på bästa möjliga sätt.

Tillåt dig själv vilodagar och planera till och med in dem i förväg. Planera också in motion och meningsfulla aktiviteter i veckokalendern.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet!

Var får jag hjälp?

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte räckte till?

Tveka inte att söka hjälp om din ångest blir ännu starkare eller om du känner att den hindrar din funktionsförmåga och livskvalitet.

Om du redan har en vårdkontakt, berätta för din kontaktperson hur du känner. Om du inte har en vårdkontakt är primärvården oftast den rätta instansen att vända sig till för en person med ångest. I primärvården ingår hälsostationer, företagshälsovård och privata läkarstationer. Mer information om hur du söker hjälp finns i avsnittet om mentalvårdstjänster.

Nätterapi

Om du känner att du har fått en bra start men vill ha mera stöd kan du diskutera möjligheten till nätterapi med din läkare.

Nätterapi är en behandlingsform som genomförs via din egen dator eller en smart enhet där terapeuten ger dig stöd för att göra framsteg. I nätterapin går man delvis igenom samma teman som i detta vårdprogram och du får göra fler övningar.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader. I terapin fortsätter du att reflektera över dina svårigheter och lära dig nya beteendemönster med hjälp av information i form av texter, videor och övningar.

När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visat sig ge lika bra resultat som psykoterapi på mottagning.

Nätterapin kan vanligtvis inledas inom en vecka efter att läkaren har utfärdat remissen.

Tack!

Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete och att du finner glädje i livet!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för ångest?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag om innehållet? Både ris och ros är mer än välkomna.