Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Problemlösning

Ångest innebär ofta att man undviker problematiska situationer snarare än försöker lösa dem. Det här kan göra livet svårare. Det går inte att helt undvika svåra situationer, hur hårt man än försöker.

Det är alltså oundvikligt att man råkar ut för svåra situationer, och det går oftast inte att lösa dem genom ältande. Här får du i stället lära dig nya, mera användbara sätt att lösa problem.

Att lösa problem effektivt består av följande sex steg:

  1. Fastställ problemet: vad handlar det om?
  2. Fastställ målet: hurudant slutresultat vill jag ha?
  3. Gör en lista på lösningsalternativ: lista alla lösningsalternativ som du kommer att tänka på. Fundera inte i detta skede om de är bra eller användbara.
  4. Välj den bästa lösningen: gallra i listan genom att låta idéer som kan förverkligas stå kvar. Välj den bästa utav dessa.
  5. Planera genomförandet: Hur, var och när ska du genomföra lösningen?
  6. Utvärdera genomförandet: Gå tillbaka och utvärdera hur lösningen lyckades. Om lösningen inte fungerade, välj en ny lösning.

Övning: Problemlösningsstegen

Varför?

I denna övning lär du dig att flexibelt och realistiskt överväga alla olika alternativ för att lösa ett problem. Du lägger märke till att det oftast finns även andra än endast dåliga alternativ.

Hur?

Har du ett problem som belastar dig just nu? Du kan nu öva på problemlösningsfärdigheter genom att fundera på punkterna 1–5 i samband med ditt problem.

I allmänhet är situationen lättare att uppfatta om du gör övningen genom att skriva ner svaren för varje steg på papper, mobilen eller datorn.

1. Fastställ problemet: vad handlar det om?

Loading ...

2. Fastställ målet: hurudant slutresultat vill jag ha?

Loading ...

3. Gör en lista över lösningsalternativ

Skriv ner alla lösningsalternativ som du kommer att tänka på. Tänk inte i detta skede på om de är bra eller användbara.

Loading ...

4. Välj den bästa lösningen

Gallra i listan genom att låta idéer som faktiskt kan förverkligas stå kvar. Välj den bästa utav dessa.

Loading ...

5. Planera genomförandet

Hur, var och när ska du genomföra lösningen? Vad behöver du?

Loading ...

6. Utvärdera genomförandet

Utvärdera hur väl lösningen lyckades. 

Loading ...

Tumregler för fungerande problemlösning

Börja med problem som du kan lösa här och nu

Dela upp lösningen i milstolpar eller små steg som du jobbar på en i taget. Senare kan du också träna på lösningar som kräver mera tid.

Reservera tid för att lösa problemet och anteckna alla steg

Du kan använda till exempel orosstunder för detta.

Öva på att identifiera problem så att du kan lösa dem i tid

Negativa känslor berättar vanligtvis om att det finns ett problem. Om du märker att du känner till exempel ilska, rädsla eller ångest, försök genast fundera ut vilket problem den här känslan berättar om. Om du inte identifierar problemet kan du inte heller lösa det.

Kom ihåg

Ångestfyllt ältande fokuserar på vad som kan gå fel.

Att älta och konstant oroa sig löser inte problemen.

Vid problemlösning överväger man däremot flexibelt och realistiskt alla olika alternativ, inte enbart de negativa konsekvenserna.

Gå nu till det sista avsnittet, där du får vägledning för fortsättningen.