Skip to main content

Egenvårdsprogram

Varifrån kommer ångesten?

Oron börjar vanligtvis med något konkret bekymmer. Man kan vara rädd för att något hemskt kan hända. Någon är orolig för att inte klara av sin stora arbetsmängd och en annan fruktar att en närstående kommer att råka ut för en olycka.

Summan av många faktorer

Ångest orsakas inte av någon enskild faktor, utan den uppstår till följd av en samverkan mellan många faktorer.

Ärftliga faktorer ökar risken för olika ångest-  och affektiva störningar. Vår omgivning och våra upplevelser bestämmer sedan om den förhöjda ärftliga risken leder till att vi utvecklar en mental störning, och hur störningen tar sig uttryck.

Ärftliga orsaker

 • Anlagen för olika ångestsyndrom och mentala störningar är delvis ärftliga.
 • Vissa människor är till sitt medfödda temperament benägna att reagera på olika situationer genom oro och rädsla.
 • Största delen av dem som utvecklar generaliserat ångestsyndrom känner att de alltid har varit benägna att oroa och bekymra sig.

Miljörelaterade orsaker

 • Belastande livshändelser kan öka risken för generaliserat ångestsyndrom.
 • Upplevelser i barndomen kan också spela en roll.
  • Till exempel kan en otrygg uppväxtmiljö påverka hur intensivt vi upplever ångesten.
  • Ibland handlar det om beteendemönster som man lärt sig av sina föräldrar. Ett barn kan till exempel lära sig av sina föräldrar att se oro som en bra sak och ett tecken på samvetsgrannhet.

Försvårande faktorer

Att undvika ångestskapande saker och situationer ökar ångesten. En person som till exempel är rädd för att använda kollektivtrafik, kan upprätthålla rädslan genom att undvika bussresor.

Att dricka mycket alkohol förstärker också ångesten och försvagar prognosen för behandling.

Andra problem som kan inverka

Depression

Även depression åtföljs ofta av oro. Som en tumregel kan man tänka att

 • när man är deprimerad brukar man oroa sig för tidigare händelser
 • när man har ångest oroar man sig i förväg för det som ska komma

Övriga ångestsyndrom

Förutom generaliserat ångestsyndrom finns det också andra ångestsyndrom såsom

 • agorafobi
 • panikstörning
 • social fobi

Liksom depression kan också andra ångeststörningar sammanfalla med generaliserat ångestsyndrom.

Rusmedel och förhållandet till mat

När vi upplever överdriven ångest är det naturligt  att vi försöker hitta sätt att kontrollera den. Ibland väljer vi ändå metoder som är skadliga. Sådana är till exempel överdriven alkoholkonsumtion samt överdriven begränsning av ätandet eller hetsätning.

Övning: Grunden för min ångest

Mål:

Du lär dig att identifiera faktorer som har ökat din ångest.

Anvisning:

Gör nedan en lista över saker som du tror har bidragit till att du ursprungligen börjat uppleva ångest och att den fortsatt och eventuellt blivit värre.

Saker som du tänker att påverkar din ångest

Loading ...