Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Granska din vardag

I den här övningen granskar du din vardag. Vilka saker får dig att må bra? Vilka saker är påfrestande? Utvärderingen hjälper dig att bedöma ifall du borde förändra på något i din vardag eller planera din tid annorlunda.

Övning: Humördagbok

Mål

Du lär dig att uppfatta vilka saker i vardagen som ökar ditt välbefinnande och vilka saker som är påfrestande.

Anvisning

I denna övning granskar du din vardag.

Utvärderingen hjälper dig att komma underfund med ifall du borde förändra din vardag på något sätt eller planera din tid annorlunda.

  • Vilka saker ökar välbefinnandet?
  • Vilka saker är påfrestande?

Bedöm dagligen ditt humör, din sinnesstämning och hur nöjd du är. Gör denna bedömning på skalan 0–100 så att 0 är mycket dåligt och 100 är bästa möjliga.

Du utvärderar separat effekten av olika händelser och aktiviteter på ditt humör.

Gör bedömningen under dagens lopp vid olika aktiviteter eller senast i slutet av dagen. Fortsätt göra övningen i en eller två veckor. 

Du kan göra övningen genom att till exempel använda anteckningarna i din telefon, ett häfte eller pdf-mallen nedan.

Nedan ser du frågorna i humördagboken och ett exempel på hur dagboken kan se ut.

Ett exempel

Dag: Måndag
Allmän sinnesstämning: 65
Händelse och humör: Jag betalade räkningar / 35
Sinnesstämning efter händelsen: Efter att ha betalat räkningar / 70

Händelse och humör: Väntar på ett arbetsmöte / 38
Sinnesstämning efter händelsen: Efter arbetsmötet / 80

När du har fyllt i humördagboken kan du granska den noggrant. Vilka samband mellan aktivitet och humör ser du? Vad får dig att må bättre? Vad belastar dig allra mest? Hur ser en bra och en dålig dag ut?

Exempel på uppföljning av sinnesstämning

Kom ihåg

En balanserad vardag stöder den fysiska och psykiska hälsan. Fundera på vad detta innebär för just dig. Vilka faktorer är viktiga?