Skip to main content

Egenvårdsprogram

Bättre val i vardagen

Du kan nu stanna upp och tänka på hur din vardag fungerar. Finns det något i din vardag som du kan ändra på för att orka bättre?

Välbefinnandet i vardagen har en stark inverkan på det psykiska välbefinnandet. När man mår bra löper även vardagen ofta smidigt och kräver inte stora ansträngningar. Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag.

Kom ihåg

Kroppen påverkar psyket och psyket påverkar kroppen. När du tar hand om din fysiska hälsa tar du också hand om ditt psykiska välbefinnande!