Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika övningar.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de som är lämpligast för dig själv.

Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan spara övningar som du tycker om till exempel som bokmärken på din dator eller ta skärmdumpar med din telefon.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på din situation. 

Det är viktigt att du vid sidan om att läsa information också gör övningar. Genom att göra övningarna går du från att vara en läsare till en aktiv aktör. På så sätt tar du steg mot att förbättra din situation.  

Hur gör man övningarna? 

En del övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är att du fortsätter med övningarna även om det känns utmanande. För vissa övningar är det viktigt att du upprepar dem tillräckligt många gånger för att få till en mer hållbar förändring.

Övningar som du tycker är särskilt bra bör du lägga på minnet och gå tillbaka till längre fram. 

Förändring tar tid

Motivationen för att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre. Kom ihåg att det här är naturligt. 

Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Respektera dina egna resurser.