Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. VAD HANDLAR DET OM?

Livssituationerna varierar, men det är möjligt att förstärka och utveckla de resurser man har tillgång till. Att satsa på det psykiska välbefinnandet gör det lättare att orka i vardagen. Det ökar även tillfredsställelsen med livet och stöder en i svåra situationer.

När man inte längre orkar med vardagen blir olika psykiska symtom ofta starkare. Detta kan ske så småningom utan att man lägger märke till det.

Om livet börjar handla om att överleva en dag i taget kan det leda till att man börjar gallra bort trevliga sysselsättningar och människorelationer för att spara på krafterna. Detta kan dock ha en motsatt effekt än vad man förväntade sig: humöret kan bli sämre och ångesten kan öka.

Med hjälp av detta egenvårdsprogram kan du hitta sätt att ta pauser i vardagen, förstärka dina inre resurser och lindra eventuella symtom.

Behöver du en förändring?

För att kunna åstadkomma en förändring bör man hitta välfungerande vanor som främjar välbefinnandet i vardagen. Det är också viktigt att du ifrågasätter gamla vanor som inte fungerar och att du hittar nya, välfungerande vanor.

Kartlägg din vardag

Äter du regelbundet och hälsosamt, sover du tillräckligt och känner du dig psykiskt och fysiskt trygg i din vardag? Du kan behöva observera din dygnsrytm och hur tillfredsställd du egentligen är med din vardag.

Det är viktigt att försöka upprätthålla en regelbundet dygnrytm och dagliga rutiner.

Är jag överbelastad?

Om du är överbelastad är det en god idé att börja med att stanna upp och göra vad du kan för att lugna ner din situation. Om du använder en stor del av din tid på saker som tär på dina krafter är det nödvändigt att du ser över din tidsanvändning och vardag.

Kom ihåg

För att kunna åstadkomma en förändring bör man hitta välfungerande vanor som främjar välbefinnandet i vardagen. Det är också viktigt att du ifrågasätter gamla vanor som inte fungerar och att du hittar nya, välfungerande vanor.