Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är psykiskt välbefinnande?

Det psykiska välbefinnandet utgör en del av människans allmänna välbefinnande. Det är möjligt att ta hand om sitt psykiska välbefinnande och förstärka sina inre resurser.

Psykiskt välbefinnande förknippas ofta med begrepp såsom lycka, ett gott liv och psykisk balans. Psykiskt välbefinnande betyder ändå inte att man inte alls skulle uppleva ångest, känna sig nedstämd eller otillräcklig eller ha psykiska störningar.

Alla möter med- och motgångar i livet. Ingen kan undvika problem i relationer eller med pengar, skolpress, stress på jobbet eller att man förlorar någon eller något. Dessa omständigheter kan tillfälligt rubba det psykiska välbefinnandet, men de förstör det inte helt.

Hur kan det psykiska välbefinnandet ökas?

Alla har en kropp och ett psyke, och det är viktigt att ta hand om båda delarna, även om de inte är helt separata från varandra.

Om man sover för lite, hoppar över måltider eller inte motionerar tillräckligt under en längre tid leder detta ofta till att man känner sig trött och irriterad och att allt går fel. Genom att ta hand om de behov kroppen har tar man alltså samtidigt hand om det psykiska välbefinnandet.

Känslor och sociala relationer

En viktig del av det psykiska välbefinnandet är att man kan identifiera sina känslor, kan namnge och beskiva dem samt ge uttryck för dem. Att ta hand om sina sociala relationer och att dela både glädje och sorg med nära och kära förbättrar också livskvaliteten.

Rutiner i vardagen

Att gå i skolan eller jobba ökar även det psykiska välbefinnandet eftersom dessa sysslor medför rytm och rutin i vardagen. Till näst tar vi upp övriga faktorer som främjar det psykiska välbefinnandet i vardagen.

Kom ihåg

Alla möter med- och motgångar i livet. Motgångarna kan rubba det psykiska välbefinnandet, men det är möjligt att återfå balansen.