Skip to main content

Egenvårdsprogram

10. Medveten närvaro

Syftet med medveten närvaro elller mindfulnessövningar är att öppet observera sina tankar, känslor och känningar i kroppen utan att fastna vid en enskild observation. Man noterar känningarna och sensationerna i kroppen, men man behöver inte reagera på dem.

Mindfulnessövningar förbättrar koncentrations- och observationsförmågan. De ökar förmågan att klara av olika känslor och tankar. Man kan få en ökad kontroll över vilka tankar eller känslor man vill reagera på och på vilket sätt.

För vem?

Du kan ha nytta av övningarna om du lider av något av följande symtom:

  • oförmåga att njuta av saker
  • ångest
  • rastlöshet
  • utmattning
  • nedstämdhet
  • sorgsenhet
  • oförklarliga fysiska besvär
  • panik

Grunderna i medveten närvaro

Då man utför mindfulnessövningar väljer man medvetet vad man observerar i sig själv och i omvärlden, man är alltså medvetet närvarande i stunden. Detta innebär inte att man försöker stänga ut observationer eller tankar, utan endast att man ska försöka att inte fastna i dem. Man låter tankarna komma och gå utan att fundera på deras innebörd eller om de är bra eller dåliga.

Man kan inleda en mindfulnessövning genom att först lägga märke till konkreta saker i omgivningen, såsom bakgrundsmusiken eller rösten som framför anvisningarna. Man försöker även finna en referenspunkt i omgivningen, till exempel genom att känna stolen man sitter på eller underlaget under fotsulorna.

Därefter förflyttar man uppmärksamheten till andningen. En fokuserad uppmärksamhet används för att lugna ner tankarna som går på högvarv. På detta sätt kan man frigöra sig från orostankarna och istället observera psyket, kroppen och omgivningen ur ett bredare perspektiv.

Nyttan med mindfulnessövningar

Då man regelbundet övar på mindfulness är det möjligt att få distans till sina tankar, samt inse att tankar är bara tankar och att man inte behöver fastna i dem. Tankar och känslor kommer och går hela tiden, och det är möjligt att släppa taget eller hålla fast i dem. Man blir alltså medveten om att man har en möjlighet och rätt att välja de tankar man vill fokusera på och låta sig styras av.

Då man lär sig att utnyttja rätt andningsteknik och kan lugna ner psyket med medveten närvaro brukar även spänningen i kroppen och musklerna avta.

Att vara lugn

Att känna sig lugn betyder inte att man inte alls har tankar eller känslor. Man kan vara lugn även om man har svåra tankar eller obehagliga känslor. Det finns ingen anledning att försöka undertrycka eller kämpa mot dessa känslor och tankar även om det känns jobbigt.

Det är möjligt att lösgöra sig från dem genom att tyst för sig själv säga: "Jag släpper taget."

Man kan också förhålla sig på ett avslappnat och nyfiket sätt till dem: “Aha, en sådan tanke/känsla! Hmm.. vad intressant, men jag låter den ändå gå."

Det finns många olika övningar

Det finns många olika mindfulnessövningar att välja mellan, allt från västerländsk reflektion till buddhistisk meditation. De olika filosofierna har en varierande syn på människan och livet som man kan utgå från då man väljer mellan olika mindfulness- och avslappningsövningar.

Övning: Riktad uppmärksamhet (6:42)

Mål 

I denna övning lär du dig att observera tanke- och känslotillstånd utan att haka upp dig på enskilda observationer. På detta sätt lär du dig så småningom att släppa taget om svåra tankar och känslor.

Anvisning

Under övningens lopp är du medveten om din kropp samt de sinnesobservationer som din omgivning ger upphov till, utan att du behöver reagera på dem.

Innan du börjar övningen ska du fästa blicken vid ett objekt som du tycker är tilltalande. Det kan vara till exempel ett landskap, ett föremål eller en bild på en vägg. I övningen används ett landskap som visuellt objekt.

Avsikten är inte att göra särskilda observationer om det visuella objektet. I övningen fungerar objektet som ett visuellt ankare, som du fäster din blick och uppmärksamhet vid när psyket försöker haka upp sig på att behandla tankar.

Du kan lyssna på eller läsa övningen.

Det är bra att göra övningen dagligen och ibland flera gånger om dagen.
  • Det är viktigt att öva regelbundet i minst 2–3 veckor.
  • Ju mer regelbundet du övar, desto mer bestående förändringar kan du uppnå.
Audio file