Skip to main content

Egenvårdsprogram

Kartläggning och vård av eventuella övriga problem

Nedan finns länkar till några av de mest använda egenvårdsprogrammen på Psykporten.fi. Det finns även länkar till olika symtomtest som du kan använda för att kartlägga din situation.

Du kan kartlägga eventuella övriga symtom samt arbeta för att övervinna även andra problem samtidigt som du utför detta egenvårdsprogram eller senare.

Depression

Om du misstänker att du är deprimerad kan du fylla i depressionstestet och bekanta dig med Egenvårdsprogrammet för depression.

Ångest

Om du upplever att du ständigt är ångestfylld och oroar dig över flera olika saker kan du fylla i ångesttestet och bekanta dig med Egenvårdsprogrammet för ångest.

Utmattning och sömnlöshet

Om du känner dig utmattad eller lider av sömnlöshet kan du bekanta dig med egenvårdsprogrammen nedan.