Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur påverkar kroppen och psyket varandra?

I sin enklaste form innebär avslappning att man blir medveten om sin andning, om spänningen i kroppen eller om att man sitter i olämplig arbetsställning, och att man sedan försöker förbättra situationen.

Man kan till exempel ta ett djupt andetag, slappna av i axlarna eller sitta mer rak i ryggen. Den fysiska handlingen leder ofta till att psyket slappnar av, eftersom kroppen och psyket är i ständig växelverkan.

Symtom i kroppen och psyket

Kroppen och psyket är i ständig växelverkan och påverkar varandra hela tiden. Ibland är det svårt att veta om ett fenomen är fysiskt eller psykiskt, och ofta går det inte att skilja dem åt. Det kan också vara svårt att skilja på orsak och verkan.

Psyket påverkar kroppen

Ibland kan fysiska symtom orsakas av psykisk belastning. Trots detta kan till exempel en läkare enbart fokusera på att försöka hitta en fysisk orsak till det fysiska symtomet. Ibland kan psykiska orsaker anses vara bortförklaringar.

Det kan vara svårt att se sambandet mellan en fysisk sjukdom eller åkomma och psykisk stress. Det kan verka konstigt om förklaringen till att man har ont i magen eller nacken egentligen är att man då har problem i en social relation. Orsakssambandet kan verka för enkelt eller avlägset.

Kroppen påverkar psyket

Det förekommer även att fysiska symtom bagatelliseras och att det psykiska problemet betonas alldeles för mycket, till och med på felaktiga grunder. Ifall depressiva symtom endast betraktas som psykiska symtom, kan resultatet vara att nödvändiga fysiska undersökningar inte utförs.

Kroppen gör psyket avslappnat, psyket gör kroppen avslappnad

Kroppens fysiska och psykiska "delar" är i ständig växelverkan med varandra. Psykets rörelser påverkat kroppen kemiskt, och detta kan upplevas som olika känningar i kroppen.

Det är möjligt att synliggöra och utnyttja denna koppling i olika avslappnings- och uppmärksamhetsövningar: kroppen gör psyket avslappnat och psyket gör kroppen avslappnad.​​

Kom ihåg

Kroppen och psyket fungerar i en ständig växelverkan. Ibland är det svårt att veta om ett fenomen eller ett symtom är fysiskt eller psykiskt.