Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur går jag vidare?

Du har nu slutfört egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande. Fint!

I följande video (1:20) får du höra hur du kan ta hand om ditt psykiska välmående efter att du slutfört egenvårdsprogrammet.

Kom ihåg

Tveka inte att söka hjälp om dina symtom förvärras eller om du känner att de hindrar din funktionsförmåga och försämrar din livskvalitet!

Vad ska jag göra om egenvårdsprogrammet inte hjälpte mig tillräckligt?

Stöd från tredje sektorn

I svåra livssituationer kan socialtjänster eller stödtjänster inom tredje sektorn och kamratstöd vara till nytta.

Professionell hjälp

Den påfrestning som orsakas av en utmanande livssituation kan leda till psykiska problem som vållar problem i vardagen under en längre period. Då kan man ha behov av att få professionell hjälp. Om du redan har en vårdkontakt kan du berätta för din kontaktperson hur du mår.

Om du inte har en existerande vårdkontakt ska du kontakta primärvården, till exempel en hälsocentral, företagshälsovården eller en privat läkarstation. Mer information om hur du söker hjälp finns i delen om mentalvårdstjänster.

Även avgiftsfria nätterapier är snabbt tillgängliga och en effektiv hjälp för många vanliga psykiska problem.

Övriga nyttiga egenvårdsprogram

Tack!

Vi önskar dig all lycka och lycka till med ditt fortsatta arbete!

Fick du hjälp av egenvårdsprogrammet för psykiskt välbefinnande?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag på innehållet? Vi tar gärna emot både ros och ris.