Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. REDSKAP

I det här avsnittet lär du dig olika sätt att hantera din ångest.

Överdriven ångest är ofta ihållande och inskränker vårt sätt att tänka. Vi kan därför fastna på ineffektiva sätt att kontrollera vår ångest.

Metoder för förändring

Den goda nyheten är att du kan lära dig att hantera din ångest. Du har själv nycklarna till framgång, eftersom du är den bästa experten på ditt eget sinne.

Du kommer härnäst att lära dig metoder som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över överdriven ångest. Vissa metoder kanske är bekanta, medan andra kan vara nya för dig.

Förhoppningsvis hittar du lämpliga metoder som du från och med nu kan använda i din vardag. Att du läser denna text är redan i sig ett viktigt första steg. Du har alltså till en del redan stannat upp för att fundera på din situation och önskar en förändring.

Övningarna är den viktigaste delen av egenvårdsprogrammet

Övningar är kärnan i programmet. Genom dem kan du kartlägga och fundera över lösningar för din egen situation.

Det är viktigt att du förutom att läsa om ämnet även göra övningar. Genom att göra övningarna byter du från att vara läsare till att vara aktiv. Du vidtar då åtgärder för att förbättra din egen situation.

Hur går övningarna till?

Vissa övningar tar längre tid än andra. Det viktiga är ändå att du fortsätter med övningarna fast det verkar utmanande. Det är viktigt att upprepa vissa övningar tillräckligt många gånger så att förändringarna du gör blir mer hållbara.

Det lönar sig att skriva upp de övningar som du tycker är särskilt bra, så kan du komma tillbaka till dem senare och vid behov.

Förändring tar tid

Motivationen att göra förändringar i livet varierar. Ibland kan du också ha mer krafter att genomföra en ändring, ibland mindre.
Kom ihåg att denna variation är naturlig.

Ingå ändå ett avtal med dig själv: pröva anvisningarna i detta egenvårdsprogram och bedöm först senare deras nytta.

I det här avsnittet får du verktyg för att återställa din funktionsförmåga och förnya dina sätt att tänka. Gör de uppgifter som känns nödvändiga för dig. Var noga med att lyssna på dina egna resurser.

Vad tycker du om egenvårdsprogrammet så här långt?

Vill du ge oss respons eller utvecklingsförslag om innehållet?

Både ris och ros är mer än välkomna.