Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Problemlösning

Ångest innebär ofta att man undviker problematiska situationer snarare än försöker lösa dem. Det här kan göra livet svårare. Även om vi försöker, kan vi aldrig helt undvika svåra situationer.

Det är alltså oundvikligt att vi råkar ut får svåra situationer och vi löser dem inte genom att oroa oss. Här får du i stället lära dig nya, mera användbara sätt att lösa problem.

Effektiv problemlösning består av följande sex steg

  1. Fastställ problemet: vad handlar det om?
  2. Fastställ målet: hur vill jag att detta ska lösas?
  3. Gör en lista på lösningsalternativ: lista alla lösningsalternativ som du kommer att tänka på. Fundera inte i detta skede om de är bra och användbara.
  4. Välj den bästa lösningen: gallra i listan genom att lämna kvar idéer som kan förverkligas. Välj den bästa av dessa.
  5. Planera genomförandet: Hur, var och när ska du genomföra lösningen?
  6. Utvärdera genomförandet: Gå tillbaka och utvärdera hur lösningen lyckades. Om lösningen inte fungerade, välj en ny lösning.

Övning: Problemlösningssteg

Mål

Du lär dig att flexibelt och realistiskt överväga alla olika alternativ för att lösa problem. Du ser annat än bara dåliga alternativ.

Anvisning

Har du ett problem som belastar dig just nu? Du kan nu öva på problemlösningsfärdigheter genom att fundera på punkterna 1 till 5 i samband med ditt problem.

I allmänhet är situationen lättare att uppfatta om du gör övningen genom att skriva svaren för varje steg på papper eller dator.

Fastställ problemet: vad handlar det om?

Loading ...

Fastställ målet: hur vill jag att detta ska lösas?

Loading ...

3. Gör en lista över lösningsalternativ:

Skriv ner alla lösningsalternativ som du kommer att tänka på. Tänk inte på om de är bra eller användbara ännu.

Loading ...

4. Välj den bästa lösningen:

Gallra i listan genom att lämna kvar de idéer som går att förverkliga. Välj den bästa.

Loading ...

5. Planera genomförandet:

Hur, var och när ska du genomföra lösningen?

Loading ...

6. Utvärdera genomförandet:

Gå tillbaka och utvärdera hur lösningen lyckades.

Loading ...

Tumregler för fungerande problemlösning

Börja med problem som du kan lösa här och nu

Senare kan du också träna på lösningar som kräver mera tid. Dela upp lösningen i milstolpar som du jobbar på en i taget.

Reservera tid för att lösa problemet och anteckna alla steg

Du kan använda till exempel orosstunder för detta.

Öva på att identifiera problem så att du kan lösa dem i tid

Negativa känslor berättar vanligtvis om att det finns ett problem. Om du märker att du känner till exempel ilska, rädsla eller ångest, försök genast fundera ut vilket problem den här känslan berättar om. Om du inte identifierar problemet kan du inte heller lösa det.

Kom ihåg

Ångestfyllt ältande fokuserar på vad som kan gå fel.

Att bekymra sig löser inte problem.

Vid problemlösning överväger man däremot flexibelt och realistiskt alla olika alternativ, inte enbart negativa konsekvenser.

Gå nu till det sista avsnittet, där du får vägledning för fortsättningen.