Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas ångest?

Ångest kan behandlas och man kan lära sig att minska den. Läs nedan om olika sätt att behandla ångest.

  Egenvårdsprogram för självständigt arbete

  Ibland kan vi genom våra sätt att tänka eller bete oss försämra vårt välbefinnande. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det här. Då kan vi också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

  Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

  Du kan använda detta egenvårdsprogram

  • självständigt
  • medan du väntar på annan behandling
  • som stöd för annan behandling
  • när den övriga behandlingen avslutats

  Stöd av andra

  Många berättar att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Dina närstående har kanske också märkt dina symtom. Du kan bli överraskad av hur mycket stöd och förståelse du får när du talar med andra. 

  Om det inte är möjligt att prata med närstående kan du söka dig till olika former av kamratstöd. Kamratstöd kan finnas både i gruppform eller på tumanhand och träffarna kan vara både ansikte mot ansikte och på distans. Det finns också kamratstödsverksamhet som handleds av social- och hälsovårdspersonal.

  Specialisthjälp

  Vid behandling av ångest används ofta psykosociala vårdformer och läkemedelsbehandling. Psykosociala vårdformer och medicinering kan erbjudas antingen separat eller parallellt.

  Psykosociala terapier baserar sig på forskning. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av en specialist och som baserar sig på interaktion mellan klienten och vårdpersonen. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

  Psykoterapi och andra samtalsterapier

  För behandling av ångest har särskilt vårdformer som bygger på kognitiv terapi visats vara effektiva. Det här egenvårdsprogrammet bygger på kognitiv terapi. Kognitiv terapi fokuserar på att bearbeta återkommande bekymmer, rädslor och känslor av osäkerhet.

  Behandlingen strävar efter att omforma tankar, känslor och beteende. Samtidigt försöker man hitta effektivare och mer användbara metoder för att lindra ångesten och öka livskvaliteten i vardagen.

  Behandlingsmetoder som bygger på medveten närvaro och avslappning har också visat sig vara effektiva.

  Du kan delta i behandlingen ensam, med din partner eller familj eller i grupp. Kort samtalsterapi finns tillgänglig till exempel inom bashälsovården.

  Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliteringspsykoterapi med stöd av FPA. På vissa områden kan du också få psykoterapi genom en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

  Nätterapi

  Det finns nätterapi som har utvecklats specifikt för generaliserat ångestsyndrom.

  Nätterapi är en vårdform där du utför behandlingen via din dator eller smarttelefon och får stöd av terapeuten på distans.

  Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

  I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya sätt att fungera.
  Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det gett lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

  Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Vilken som helst läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

  Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

  Läkemedelsbehandling

  Läkemedelsbehandling kan användas som stöd för annan behandling för att lindra symtomen. Tala med din läkare om eventuellt behov av läkemedelsbehandling.