Skip to main content

Egenvårdsprogram

TANKEÖVNINGAR

Det här avsnittet innehåller övningar som hjälper dig att omforma dina tankar, känslor och handlingar. Reservera tillräckligt med tid och ett lugnt ställe där du kan träna på att jobba med dina tankar.

Det är bra att börja med att fråga dig själv varför du egentligen valt dina nuvarande sätt att handla och tänka.

  • Främjar mina tankar och handlingar sådana mål som jag vill binda mig till och som jag upplever som meningsfulla?
  • Är de baserade på rutiner? Eller upplever jag dem som nödvändiga skyldigheter? Om du tänker så här, varför?
  • Har jag valt dem utifrån mitt medfödda intresse eller förmåga?
  • Kommer de att bidra till mitt välbefinnande på lång sikt? Har jag att göra med människor som stärker mina resurser?

För vissa är förändring enklare än för andra. För de flesta av oss kan det kännas otryggt att avstå från våra invanda sätt att fungera på.