Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är generaliserat ångestsyndrom?

Ibland kan normala ångestkänslor så småningom övergå i generaliserat ångestsyndrom. Det är en psykisk störning som diagnostiseras av en läkare.

Typiskt för generaliserat ångestsyndrom är följande:

 • Ångesten har blivit orimligt intensiv, okontrollerbar och långvarig.
 • Ångesten beror inte på en extern situation.
 • Ångest styr oss inte längre att försöka hitta bättre lösningar, utan hämmar vårt dagliga liv och får oss att till exempel undvika många situationer.
Ingen verklig fara
Kroppen producerar ändå ångestkänslor
Ångesten stör vårt dagliga liv och får oss att undvika olika situationer

Generaliserat ångestsyndrom åtföljs av bland annat följande symtom:

Symtom som hänger ihop med tankar

 • överdriven oro
 • ökat ältande
 • rädsla för din egen och de närståendes hälsa och säkerhet
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom

 • rastlöshet, spändhet och nervositet
 • darrning
 • muskelspänning
 • svettning
 • svaghetskänsla och yrsel
 • hjärtklappning
 • tätare andning
 • magbesvär och illamående
 • trötthet och sömnproblem

Sociala problem och nedsatt funktionsförmåga

 • undvikande av sociala situationer
 • undvikande av ångestskapande situationer
 • rädsla för att bli avvisad eller övergiven i människorelationer
 • minskad arbets- eller studieförmåga

Oro och rädsla

Centrala symtom är olika slags bekymmer och rädslor för vad som kan hända i framtiden. Det finns vanligtvis många orsaker till bekymmer: till exempel ekonomi, människorelationer, hälsa eller framgång i studier eller arbete. Oron är vanligtvis konstant och ihållande: den verkar ta upp all uppmärksamhet och energi.

Ångest är ofta diffus och man kan inte alltid namnge de underliggande bekymren exakt. Du kanske till och med känner att det skulle vara lättare att namnge det du inte oroar dig för. Det är vanligt att människor med generaliserat ångestsyndrom bekymrar sig för nästan allting.

Att oroa sig

Ibland är det svårt att skilja åt var gränsen mellan en nyttig hantering av ett problem och onödig oro går.

Överdriven oro är ofta

 • automatisk
 • okontrollerbar
 • återkommande
 • och ibland till och med tvångsmässig

Oron börjar vanligtvis med något konkret bekymmer

Oron kan till en början framträda som en lindrig ångestkänsla eller irriterande tankar. Du kanske tänker att något otrevligt kan hända, till exempel:

 • ”Tänk om jag misslyckas med den här arbetsuppgiften”
 • “Tänk om någonting händer mitt barn på väg hem från skolan”.

När man bekymrar sig leder det ofta till mera oro

Du kan märka att du tänker på konsekvenser och hotbilder, till exempel:

 • ”De här rädslorna kommer aldrig att ta slut”
 • ”Jag håller nog på att bli galen”
 • ”Jag är säkert svagare än andra när jag inte kan få mina tankar under kontroll”.

Sådana tankar är typiska vid generaliserat ångestsyndrom.

Kom ihåg

Problemet växer i dina tankar och känslorna blir alltmer negativa, ibland utvecklas de till och med till öppen rädsla. Vårt psyke försöker förutse olika slags hot och på det sättet minska ångesten redan i förväg.

Att bekymra sig över något på förhand och förbereda sig för hot betyder ändå inte att vi når något slutresultat, vilket kan göra att ångesten bara ökar.