Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Orosstund

Ibland är det svårt att bedöma var gränsen går mellan att hantera problemet på ett konstruktiv sätt och att älta problemet. Det är viktigt att bli medveten om när man börjar älta och grubbla samt öva på att ägna sig åt problemlösning endast under vissa tidpunkter.

För vem?

Denna övning kan hjälpa dig om du lider av något av följande symtom:

 • ångest
 • rastlöshet
 • oförklarliga fysiska besvär
 • panik och rädsla
 • oförmåga att njuta av något
 • återkommande svåra tankar

Övning: Orosstund

Varför?

Du kan träna på att minska på din oro, på samma sätt som det är möjligt att rehabilitera t.ex. ledbesvär eller nack- och ryggsmärta med regelbundna fysioterapeutiska övningar. För att uppnå förändring krävs regelbunden träning.

I denna övning lär du dig att fokusera dina bekymmer till en daglig tidsbegränsad orosstund då du reflekterar över problemen. På så sätt kommer dina bekymmer inte att konstant uppta dina tankar.

Hur?

Reservera 15–30 minuter varje dag i en veckas tid för att bearbeta dina bekymmer. Ha orosstunden i god tid innan du går och lägger dig, så att dina bekymmer inte dröjer sig kvar vid läggdags.

När du märker ett bekymmer som dyker upp under dagen/natten, skriv ner det på ett papper eller i din telefon. Flytta bearbetningen av bekymret till följande orosstund, även om det kan kännas svårt.

Gå under orosstunden igenom de bekymmer du antecknat. Du kan fritt reflektera över det du skrivit ner.

Under orosstunden kan du också använda följande frågor till hjälp:
 • Vad händer om problemet inte löser sig eller om det löser sig på ett dåligt sätt?
 • Vad händer sedan?
 • Vad innebär det för mig?
 • Vad berättar det om situationen?

Exempel

Orostanke: ”Jag sover alltid så dåligt.”

Vad händer om saken inte löser sig eller det blir dåligt löst?: "Jag får inte mitt arbete gjort, jag presterar dåligt och jag får negativ kritik."

Vad händer då?: "Jag anses inte längre vara en bra medarbetare."

Vad betyder det för mig och vad säger det om situationen?: "Jag anser att god sömn och arbete är viktiga saker, och jag är samvetsgrann. Jag är ganska absolut i mitt tänkande."

Vilka bekymmer försöker jag acceptera?: "Jag försöker acceptera att jag inte helt kan kontrollera när jag får en god natts sömn och när jag inte gör det."

Du kan också fundera över dessa frågor under orosstunden:
 • Vilken tanke eller handling i verkligheten kan hjälpa dig att lösa ditt problem?
 • Vilka farhågor är inte realistiska i relation till fakta?
 • Vad i din oro ligger bortom din kontroll som du bara måste acceptera och tolerera?
 • Oroar du dig också för saker som du bara borde släppa taget om? Vilka är dessa saker?
När du har hållit en orosstund i minst tre dagar kan du fundera över följande frågor:
 • Vilka var för- och nackdelarna med att ha en orosstund?
 • Var det lättare eller svårare att överföra dina bekymmer till orosstunden än du hade föreställt dig?
 • I vilken utsträckning lyckades du flytta dina bekymmer till en annan tidpunkt?