Skip to main content

Egenvårdsprogram

6. Lär känna din förlossningsrädsla

Det är lättare för dig att hantera din förlossningsrädsla när du vet vad du faktiskt är rädd för.

Att sätta ord på sin egen rädsla och dela den med andra kan redan i sig öka känslan av trygghet. När du vet vad du verkligen är rädd för kan du handla på rätt sätt.

Lämpliga sätt är till exempel att prata med en närstående eller en yrkesperson, att skaffa information, att ifrågasätta sina tankar och få uppmuntran.

Säker utforskning av förlossningsrädslan

I denna övning uppmärksammar du medvetet dina egna förlossningsrelaterade rädslor och försöker tydligare identifiera de saker som du kan påverka själv. Övningen hjälper dig att lära känna din egen förlossningsrädsla och att vara mer nyfiken på den. Samtidigt kan du hitta konkreta sätt att hantera rädslan.  

Övning: Vad är jag rädd för vid förlossningen?

Mål

Du kan identifiera dina rädslor och prata om dem med en närstående eller en yrkesperson.

Anvisning

Tänk i detalj vad som skrämmer dig i förlossningen. Skriv ner dessa saker. Det hjälper dig att bearbeta dem.

Till exempel

”Jag är rädd för att något ont ska hända mitt barn.”

”Jag är rädd för att jag inte ska få fatta beslut om min kropp.”

”Jag är rädd för att göra bort mig inför min partner och barnmorska.”

”Jag tror att förlossningen oundvikligen är en hemsk upplevelse.”

Vilka saker är jag rädd för?

Loading ...

När du har identifierat din rädsla kan du tänka på vilken typ av saker som kan göra den lättare. Avsikten är inte att bagatellisera din rädsla eller försöka förneka den. Målet är att hitta konstruktiva sätt att hantera skrämmande tankar.

Övning: Hur kan jag lindra min rädsla?

Mål

Du hittar konkreta åtgärder som kan hjälpa dig att reglera din rädsla.

Anvisning

Skriv upp saker som kan lindra rädslorna du identifierade i föregående punkt

Exempel

Jag är rädd för att något ont ska hända mitt barn.

  • Handling: Jag bekantar mig med förlossningsskeden och statistiken över förlossningar i Finland.

Jag är rädd för att jag inte ska få fatta beslut om min kropp.

  • Handling: Jag gör en önskelista inför förlossningen, går igenom den med min närstående och packar den i sjukhusväskan.

Jag är rädd för att göra bort mig inför min partner och barnmorska.

  • Handling: Jag pratar om min rädsla med min partner eller vän.

Jag tror att förlossningen oundvikligen är en hemsk upplevelse.

  • Handling: Jag pratar med en vän som uppmuntrar mig och har haft en positiv förlossningsupplevelse. Jag ifrågasätter mina tankar medkännande när jag tänker på saken.

Tänk nu på de rädslor du skrev upp i föregående övning. Vilka konkreta åtgärder kan du vidta för att lindra rädslan?

Loading ...