Skip to main content

Egenvårdsprogram

1. Lär dig att acceptera dina känslor

Att observera sina egna känslor, tankar och handlingar är en viktig färdighet, vars betydelse betonas i samband med belastning, nya situationer och förändringar. En nyfiken och tillåtande inställning till en själv stöder själviakttagelsen.

I bästa fall stärker själviakttagelse medkänslan för en själv och ökar känslan av kontroll och trygghet.

I den här övningen kommer du att öva på att accepterande observation av dina känslor.

Övning: Acceptera känslor

Mål

Du lär dig att acceptera känslor som de är och när de dyker upp.

Anvisning

Man kan öva på att acceptera känslor, men man kan inte kontrollera uppkomsten av känslor.

Läs punkterna nedan. Öva på minst en metod när känslorna uppstår och du inte vet hur du ska hantera dem.

Testa följande metoder

1. Avsluta allt du gör för en stund. Fokusera enbart på de känslor som oron väcker.

2. Sätt ord på dina känslor tydligt och acceptera dem som de är. Tänk medkännande på dig själv och din oro: ”De här är de känslor jag upplever just nu, och det är förståeligt.”

3. Observera din kropp i en minut: andningens regelbundna rytm, hur känns kläderna på huden och golvet under dig. Observera dina känslor lugnt. Var som en radioreporter, oavsett vilka känslorna är. Notera bara känslorna. Döm dem inte.

4. Blunda en stund. Föreställ dig hur din oro skulle kunna se ut. Vilken form och färg skulle den ha?

5. Befria dig sedan från din oro. Betrakta inom dig hur oron lugnt avlägsnar sig, som om den förs bort av vågorna. Den stiger och sjunker, avlägsnar sig.

6. Låt dig komma till ro.

Reflektion

Loading ...