Skip to main content

Egenvårdsprogram

Baby blues

Baby blues är kortvarig nedstämdhet och humörsvängningar efter förlossningen. Baby blues hjälper mamman att bli känslig för babyns behov.

Vad är baby blues?

Nästan alla som har fött barn går igenom en period då humöret svänger kraftigt. Humörsvängningar orsakas av hormonella förändringar, trötthet och avvecklingen av spänningarna från graviditeten. Du kanske gråter utan anledning och känner djup oro för din baby. Du kan bli känslig för många saker, samt uppleva sömnstörningar eller aptitlöshet. Det är helt normalt och ofarligt.

Baby blues hjälper mamman att anpassa sig till den nya livssituationen och vara närvarande för babyns behov. Baby blues kan pågå från några timmar till ett par veckor. Om symtomen kvarstår under en längre tid, förvärras eller återkommer kan det vara förlossningsdepression.

Kort depressionstest (PHQ-9)

Med det här depressionstestet Patient Health Questionnaire kan du bedöma dina eventuella depressiva symtom. Du kan fylla i det här testet oavsett om du har diagnosen depression eller inte.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

För att skydda din integritet sparas inte svaren och du kan inte identifieras utifrån dina svar.

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård. 

Om du vill skada dig själv eller andra ska du omedelbart söka professionell hjälp. Du får hjälp till exempel via nödnumret 112 eller på den nationella kristelefonen på svenska 09 2525 0112 (på finska 09 2525 0111).

För varje fråga ska du välja det alternativ som bäst beskriver din situation och dina känslor. Svara utifrån hur du har känt de senaste två veckorna från och med i dag.

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

Källa: ​Kroencke, K., Spitzer, R., & Williams, J.B.W. (2001). The phq-9: Validity of a brief depression severity measure [Electronic version]. Journal of General Internal Medicine, 16(9), 606-13.

Kom ihåg

Under spädbarnstiden upplever de flesta föräldrar snabba svängningar i sina känslor, stress, utmattning och gråtmildhet. Om du känner dig ångestfylld och deprimerad kan det vara fråga om förlossningsdepression.