Skip to main content

Egenvårdsprogram

Förberedelser inför graviditet och förlossning

Under graviditeten förbereder sig den blivande mammans psyke och kropp för det framtida föräldraskapet. Redan under graviditeten blir mamman känsligare för känslor och kroppsliga känningar. Det hjälper mamman att skapa ett anknytningsförhållande med babyn i livmodern och ökar mammans förmåga att förstå barnets behov efter hens födelse.

Kom ihåg

När man blir förälder är det särskilt viktigt att ta hand om sig själv för att kunna ta hand om babyn.

Om man inte själv har fått bra omvårdnad som barn är det särskilt viktigt att se till att man har trygga människor som hjälper och ger stöd. De kan vara dina närstående eller professionella.

Hur förbereder man sig för förlossning? 

Före förlossningen kan du stärka ditt självförtroende till exempel genom att fantisera om den kommande förlossningen. Du kan göra det antingen ensam eller till exempel med din partner eller en vän.  

Att observera sina egna känslor, tankar och erfarenheter, samt dela dem med andra, hjälper dig att förbereda dig för förlossningen både mentalt och konkret. 

Kom ihåg

Eftersom ingen i förväg kan veta hur förlossningen går är det naturligt att uppleva nervositet och osäkerhet. Att uttrycka sin egen rädsla och dela den med andra ökar ofta i sig trygghetskänslan.