Skip to main content

Egenvårdsprogram

Rädsla inför förlossning

Under graviditeten kan det uppstå en oro eller rädslor som ofta är förknippade med den kommande förlossningen eller den efterföljande tiden med den nyfödda. Vissa upplever en sporadisk nervositet, vissa upplever förlossningsrädsla.

Ofta har rädslan i samband med förlossningen att göra med förlossningssmärtan, förlusten av kontroll, att bli lämnad ensam samt att något dåligt eller oåterkalleligt ska hända barnet eller mamman under förlossningen.

Upp till 10 % av de finländska blivande mammorna har en svår förlossningsrädsla. Cirka 14 % av föderskornas partner upplever stark rädsla. Mildare känslor av rädsla är mycket vanliga. Det är också helt normalt att inte vara rädd för förlossning.

Rädsla är en normal känsla

Rädsla är en naturlig reaktion på något som känns hotfullt. Rädsla är också en skyddande känsla. Det kan hjälpa en att agera i en ny eller krävande situation.

Ofta känns rädslan obehaglig och orsakar känslor av ångest. Den kan också orsaka fysiska reaktioner som illamående, en känsla av att kvävas, skakningar, svettning eller yrsel.

När är förlossningsrädslan stark?

Symtom på svår förlossningsrädsla är till exempel:

  • känslor av tröstlöshet
  • undvikande av att tänka på saken eller ett mycket starkt behov av kontroll
  • svåra stressymtom, såsom panikattacker
  • långvarig sömnlöshet, som inte förklaras av fysiska graviditetssymtom

Du kan behöva hjälp med att hantera rädslan om den är ständigt närvarande och hindrar dig från att uppleva glädje över din graviditet eller att tänka på förlossningen.

Utvärdera dina känslor inför förlossningen

Utvärdera dina känslor om förlossningen med hjälp av punkterna nedan.

Jana, jossa hymiöt kuvaavat tunteita synnytystä kohtaan. Vasemmalla iloinen, keskellä neutraali ja oikealla surullinen hymiö.
  • Leende: Jag tänker på förlossningen ibland och undrar hur den kommer att gå.
  • Neutral: Tanken på att föda gör mig nervös då och då. Jag förhåller mig öppet till det.
  • Bekymrad: Jag är så rädd för att föda att jag inte ens kan tänka på det.

Om dina känslor blir för svåra är det en bra idé att ta upp saken på rådgivningen.

Föderskan och närstående

Om du har en partner kan rädslan för förlossning också påverka ditt förhållande. Det kan vara svårt för en partner att förstå stark rädsla och oro och kunna dela glädjen i att vänta barn. Å andra sidan upplever många gravida personers partner också förlossningsrädsla, några av dem stark sådan.

Det är viktigt att kunna prata med varandra

Förstå att du inte kan veta hur den andra känner. Prata om era tankar, känslor och rädslor. Det är viktigt att berätta för den andra personen vad du själv behöver. Du kan till exempel säga att du bara vill att hen ska lyssna utan förslag på lösningar, eller att du vill att hen ska agera på ett visst sätt.

En partner kan känna sig ganska hjälplös när hen inte konkret kan göra någonting. Det kan hjälpa att ni tydligt kommer överens om hur hen kan agera i rollen som stödperson. I detta fall spelar båda en viktig roll i förberedelserna inför förlossningen. Det kan också stärka ert band.

Kom ihåg

Om din partner av en eller annan anledning inte kan stötta dig känslomässigt är det viktigt att du också får stöd för din förlossning på andra sätt. Till exempel kan en doula eller en pålitlig närstående person ge stöd före och under förlossningen.

Vad beror förlossningsrädsla på ?

Det är helt naturligt att vara rädd för något som du inte kan påverka så mycket själv och där du måste lita på andras stöd.

Förlossningsrädsla är ofta en rädsla för den egna eller en närståendes samt det ofödda barnets hälsa. Det är naturligt att oroa sig för dessa saker. Varje gravida kvinna funderar på förlossningen. Vissa upplever tillfällig nervositet, vissa upplever mild rädsla, och för vissa är rädslan till och med lamslående.

Posttraumatiska symtom

Posttraumatiska symtom är sådana som får en att återuppleva traumatiska upplevelser eller försöka hålla känslorna i samband med dem borta.

Kom ihåg

Du vet inte alltid var dina rädslor kommer ifrån. Det är också helt normalt. Det hjälper ofta bara att märka sin egen rädsla.

Hur kan jag få hjälp med förlossningsrädsla?

Det blir lättare för dig att hantera din förlossningsrädsla om du först tänker på vad som skrämmer dig.

När du identifierar skrämmande saker kan du hantera dem, till exempel genom att skaffa mer information om saken och diskutera din oro med en expert eller närstående.

Professionell hjälp

I egenvårdsprogrammet för förlossningsrädsla hittar du information om graviditet och förlossning.

I egenvårdsprogrammet får du lära dig olika sätt att lindra din förlossningsrädsla och oro inför förlossningen. Du får lära dig hur du kan påverka dina kroppsupplevelser, din oro och dina egna handlingar.