Skip to main content

Egenvårdsprogram

2. VERKTYG

I den här delen hittar du olika övningar. Det finns många saker du kan göra själv för att lindra dina bekymmer och din oro.

Förutom att bekanta dig med tillförlitlig information är det nyttigt att öva olika färdigheter och medel som stärker din självkännedom, liksom din känsla av kontroll och trygghet. I den här delen kan du bekanta dig med olika övningar som har visat sig vara effektiva.

Övningarna varierar till sin längd och sitt innehåll. Du kan bekanta dig med dem i vilken ordning som helst eller bara välja de lämpligaste för dig själv.

Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Du kan spara övningar som du gillar till exempel som bokmärken på din dator eller ta skärmdumpar med din mobiltelefon.

I följande video (1:21) får du tips gällande övningarna i egenvårdsprogrammet. Du får höra varför det lönar sig att öva regelbundet.