Skip to main content

Egenvårdsprogram

Att bli förälder

Under graviditeten sker ofta de största förändringarna i en vuxen persons liv. Blivande föräldrar bygger en ny sorts relation till sig själva, sin partner, sina närstående och till sina egna mål.

Förändring väcker många olika sorts känslor

De stora förändringarna i samband med att bli förälder, tillsammans med de psykiska, fysiska och hormonella förändringarna, leder till många olika kraftiga känslor och humörsvängningar. Den blivande mammans tankar sysselsätts av att tänka på sitt eget moderskap, babyn och vården som man själv fått.

Svåra känslor är vanliga

Graviditeten och föräldraskapet beskrivs ofta mycket positivt. Den blivande mamman kan få intrycket att de besvärliga känslorna är avvikande.

Förutom positiva känslor är det vanligt att uppleva till exempel

  • sorg över förlusten av ett tidigare livsskede
  • förvirring inför framtiden
  • hjälplöshet eller hopplöshet inför föräldraansvaret
  • ilska över att inte få tillräcklig uppmärksamhet

Den blivande mamman kan tillfälligt tro att hon inte skulle vilja ha barnet överhuvudtaget. Hon kanske också undrar om hon har det som krävs för att vara en förälder. Det kan också kännas orättvist att det inte blir lika många förändringar i partnerns liv som i ens eget.

Tolerans är viktigt

Alla ovanstående känslor är en del av förberedelserna inför föräldraskapet. De är en viktig del av förändringsprocessen. Förändring är aldrig bara en positiv upplevelse.

Förberedelserna inför föräldraskapet underlättas om du lär dig att hantera ett brett spektrum av känslor och tankar, inklusive förvirrande och oönskade, på ett nyfiket och tillåtande sätt. De berättar något viktigt för dig.

Om du upplever att de svåra känslorna eller tankarna tar för mycket plats i ditt huvud kan det vara bra att prata om dem till exempel med din partner eller rådgivningspersonalen. 

Kom ihåg

Förberedelserna inför föräldraskapet underlättas om du lär dig att hantera ett brett spektrum av känslor och tankar, inklusive förvirrande och oönskade, på ett nyfiket och tillåtande sätt.